Stjernesymbol i menu


Symbol 2
Världsåterlösningsprincipen

Sammanfattning av symbol 2 ─ Världsåterlösningsprincipen


Världsåterlösningsprincipen är den fundamentalt bärande principen i mänsklighetens utveckling och andliga ledning från primitivitet till intellektualitet. Religionsstiftarna eller världsåterlösarna har varit besjälade av denna princip.

Dessa väsen har haft samma auktoritet för det folk eller de grupper av människor för vilka de blev världsåterlösare, som föräldrarna har haft för sina barn. Världsåterlösningsprincipen kan därför också kallas för föräldraprincipen. 

Efter hand som mänskligheten utvecklade mer humanitet kunde den ta emot världsåterlösare med motsvarande högre humana budskap. Genom Jesus Kristus tog människorna emot kosmiska facit men ännu endast i form av postulat eller dogmer. Världsåterlösningens sista stora hjälpinsats är den kosmiska vetenskapen, som förklarar de kosmiska facit i sammanhängande logiska tankekedjor.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Trappformationen symboliserar de jordiska människornas utvecklingsstadier genom djurriket, markerat med orange färg, fram till det fullkomliga människoriket, markerat med gul färg.
  • Strålarna som utgår från stjärnan symboliserar Försynens vägledning genom världsreligionerna och representerar därmed världsåterlösningsprincipen.
  • De orangefärgade delarna av strålarna representerar de religioner som stimulerar den djuriska eller dräpande principen i människorna.
  • De gula delarna symboliserar de religioner som stimulerar det mänskliga eller det humana i människorna, bland annat kristendom, islam och buddhism.
  • De vita delarna symboliserar den kosmiska vetenskapen, som kommer att avlösa världens alla religioner. Kosmisk vetenskap utgör den absoluta sanningen, som är densamma för alla.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.