Stjernesymbol i menu


Symbol 22A
Den materialistiska eller ej färdiga världsbilden

Sammanfattning av symbol 22A ─ Den materialistiska eller ej färdiga världsbilden


Denna symbol är en hjälpsymbol som visar det materialistiska och gudlösa området av världsbilden eller världsalltet. Symbolen symboliserar detsamma som den nedersta delen av symbolerna 21 och 22, vilket utgör den fysiska världen. På denna symbol saknas alla de realiteter som ligger till grund för det levande väsendets eviga existens, och för att det över huvud taget skall kunna framträda som ett levande väsen.

Symbolen visar endast skapelse och skapade ting, men ingen skapare.

  • Området ovanför det tandade mörka fältet symboliserar gudasonens eller det levande väsendets fysiska organism.
  • Området nedanför det tandade mörka fältet symboliserar den fysiska världen.
  • Den mindre triangeln symboliserar det levande väsendets jag, medan den stora triangeln symboliserar Gudomens jag. Frågetecknet på trianglarna symboliserar att de båda jagen endast är mystik för väsendet.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 2.