Stjernesymbol i menu


Symbol 44
Lagen för tillvaron – älsken varandra!

Sammanfattning av symbol 44 ─ Lagen för tillvaron – älsken varandra!


Till denna symbol finns ingen förklaring. Den ingår i artikeln ”Vid årsskiftet”, som Martinus skrev 1934. Artikeln slutar med följande stycke:

Låt oss därför hälsa det nya året välkommet i medvetenhet om att den jordiska mänskligheten i och med utgången av det gamla året har kommit ännu en måttenhet närmare lyckans regioner, och att dess individer trots nuvarande och stundande lidandestillstånd ändå är ”himmelska resenärer”, odödliga ”passagerare” på en stjärna i en stjärnvärld, med kurs mot livets, ljusets och lyckans tinnar. Och att det således redan nu upp över den mörka jorden, det mörka djurriket, från den fjärran horisonten därframme har börjat lysa och stråla en atmosfär av ljus, som uteslutande vibrerar i kärlekens stora bud ”Älsken varandra”.


Läs hela Martinus artikel i Den eviga världsbilden, del 4.