Livets Bog, bind 1
Symbol nr. 1
Jordklodens kosmiske stråleglans
Individernes opad- og nedadgående buer
43. I henhold til det særlige indbyrdes kombinationsforhold under hvilket de to udstrålinger fra "det guddommelige skabeprincip" manifesterer sig, kommer de levende væsener til at fremtræde under højst forskellige stadier eller grader. De kan således befinde sig på stadier, hvor den mørke udstråling er i stigende udvikling, og den lyse i tilsvarende aftagende; og de kan befinde sig på stadier, hvor det modsatte er tilfældet. En sådan zone i udviklingen, indenfor hvilken begge disse to modsatte former for stadier kommer til fuld udfoldelse eller kulmination, hedder i Livets Bog "en udviklingsspiral". I den første halvdel af en sådan spiral kommer den mørke udstråling fra skabeprincippet frem til kulmination, medens den lyse udstråling af samme princip bliver bragt ned til en latent tilstand. I den sidste halvdel af nævnte spiral er det derimod den lyse udstråling, der kommer til kulmination, og den mørke der bliver latent. Da det her skildrede forhold mellem de to udstrålinger af skabeprincippet igen har til følge, at væsenerne i første halvdel af en spiral udvikler sig fra åndelige til materielle tilstande, og i sidste halvdel det modsatte forhold, vil begge de nævnte halvdele henholdsvis være at udtrykke som udgørende "individernes nedadgående bue" og "individernes opadgående bue".
Symbol af Martinus
Symbol nr. 1
Jordklodens kosmiske stråleglans