Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 14 – B-viden
937. Men det er ikke alle begær, der kan opfyldes eller tilfredsstilles alene ved en dagsbevidst viden. Denne viden må også omsættes til praktisk handlemåde igennem organer og lemmer. På dette stadium har vi her udtrykt væsenets viden som "B-viden". Denne "B-viden" er her at udtrykke som "livssubstans nr. 14".