Stk.:  (639-1052)      
      Avanceret søgning
   
Livssubstans nr. 16 – Talentkernen
939. Alle former for normale funktioner i organismen, der ikke er underlagt den dagsbevidste viljekontrol, såsom: hjertefunktionen, lungefunktionen, kirtel-, nyre- og leverfunktionen osv. er således "C-viden" og har igennem individernes jordlivsrække efterhånden udviklet sig til dette selvstændige udfoldelsesstadium. Alle funktionerne er begyndt som "A-viden", er blevet til "B-viden" for derefter at udgøre den "C-viden" eller automatfunktion i organismen, under hvilken de manifesterer sig. Når en viljefunktion således er blevet til "C-viden", er den altså blevet til en såkaldt "evne" eller et "talent". Alle automatfunktioner er "talenter" og dermed fuldkomne i sit særlige felt, idet de netop kun har kunnet blive til igennem øvelse og træning og er således resultatet af den højeste praktiske prøvelse. Men for enhver "C-viden" eller for ethvert "talent" må der nødvendigvis eksistere et organ, i hvilket talentet har sit sæde og bliver reguleret. Et sådant højeste sæde eller organ for talentet udtrykker vi i "Livets Bog" som "talentkernen". Ethvert talent har altså sin rod i et åndeligt eller mentalt organ i form af en "talentkerne". En sådan "talentkerne" vil vi her udtrykke som "livssubstans nr. 16".


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.