Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 48 – Verdensgenløsningens sidste fase. Livssubstans nr. 49 – Verdensgenløserne i genløsningens sidste fase. Livssubstans nr. 50 – Kristusprincippet
979. At væsenerne nu råber til himlen om en "varig fred", der jo er det samme som at blive indlemmet i en modsat livs- eller tilværelsesform end ovennævnte, er forlængst blevet en almen kendsgerning, ligesom det også er en kendsgerning, at denne ny livsform bliver tankebefrugtet og stimuleret af verdensgenløsere. Navne som Buddha, Muhamed og Kristus har gennem århundreder strålet på den religiøse himmel. Vi vil derfor kalde denne ny livsform eller verdensgenløsningens sidste fase for "livssubstans nr. 48" og verdensgenløserne i denne fase for "livssubstans nr. 49".
      Da disse væseners mission er en stimulering for næstekærlighedsprincippet eller manifestation af det princip, vi her i "Livets Bog" har udtrykt som "kristusprincippet", vil vi udtrykke dette princip, der således i virkeligheden er "slangens" "forførelse" i verdensgenløsningens sidste fase, som "livssubstans nr. 50".