Livets Bog, bind 3
Livssubstans nr. 51 – Partiskhed
981. Da partiskhed, som vi her har set, er et blindt eller falsk lod på retfærdighedens vægtskål og derved bliver en fundamental medvirkende årsag til individets udløsning af "usandhed", der igen er det samme som "uretfærdighed", og "uretfærdighed" igen er det samme som fornemmelsen af ånden eller kernen i al mental mørkeoplevelse, og denne oplevelse igen som kontrasten til lyset er en absolut uundværlig hovedbetingelse for al sansning eller oplevelse af livet, vil vi her udtrykke "partiskhed" som "livssubstans nr. 51".