Indholdsfortegnelse for
Reinkarnationsprincippet
  Reinkarnationsprincippet
1.    Døden skal ophøre med at være et mysterium
2.    Organismeforvandling
3.    De jordiske menneskers organismeudskiftning
4.    Total og partiel organismeudskiftning
5.    At lære at dø ved at lære at leve
  Universets mælkeveje
1.    Det fysiske verdensrum
2.    Makrokosmos og mikrokosmos
3.    Kaotisk bevidsthed og kosmisk bevidsthed
4.    "Mennesket i Guds billede" er ved at blive skabt
5.    De åndelige perspektivers nødvendighed
6.    "Tomrummet" er ikke tomt
7.    Mennesket og kosmos
  Unaturlig træthed
1.    Træthed og depression inden for alle samfundsklasser
2.    Livslede og selvmedlidenhed
3.    Sjælelige invalider
4.    Den store mentale belastning af det moderne menneske
5.    Større sensibilitet og forestillingsevne
6.    Forestillingsevnens forbindelse med egoisme og selvoptagethed
7.    Mentale konflikter og selvsuggestion
8.    Selvmedlidenhedens eller "martyriets" tunge byrde
9.    Selvtyranniets virkninger
10.    En ny menneskelig livsbetingelse
11.    Tilværelsens og næstekærlighedens livgivende kraft
  Gennem verdensaltets tomrum
1.    Afstande i verdensrummet
2.    Stjernesystemets fremkomst og forsvinden
3.    Tomrummet er en åndelig verden
4.    Religiøs og intellektuel primitivitet
5.    Vor tankeverden er en del af tomrummet eller den usynlige verden
6.    Hvorfor Gud er "i himlen"
7.    "Fødsel" og "død"
8.    Vort evige "jeg" bag materien
9.    For de højeste åndelige evner og sanser eksisterer der intet tomrum
10.    Den fysiske verden er en sekundær verden
11.    Jordkloden er en levende organisme, vi ikke kan forlade i fysisk tilstand