Indholdsfortegnelse for
De levende væseners udødelighed
  De levende væseners udødelighed
1.    Kun igennem erkendelsen af væsenernes udødelighed bliver retfærdigheden i de samme væseners lykkelige og ulykkelige skæbner åbenbaret
2.    For at opnå den højeste fuldkommenhed eller blive til "mennesket i Guds billede" er det nødvendigt, at man med sin forstand oplever Guds kærlighed og retfærdighed i verdensaltet
3.    Hvad det levende væsens udvikling bekræfter for os
4.    Hvorledes uvidenhed har skabt den overtro, at de levende væsener er "dødelige" væsener
5.    Hvis det levende væsen er udødeligt
6.    Det levende væsens udødelige struktur
7.    Udødeligheden og retfærdigheden i de levende væseners skæbne
  Åndsvidenskabens nødvendighed
  Når menneskeheden saboterer millioner af sine egne livsceller
1.    Situationer, i hvilke den akademiske lærde kun er "lægmand"
2.    Hvorfor erkendelsen af den åndelige verden ikke kan accepteres af videnskaben
3.    Der er mere til mellem himmel og jord end sten, vand og luft
4.    Når man har forladt de levende fakta for at leve på de døde
5.    Mål- og vægtfacitter kan ikke være fyldestgørende basis for virkelig livslykke
6.    Hvad der i dag er menneskehedens sande ulykkesårsag
7.    Kun en virkelig tanke- eller åndsvidenskab kan genoprette menneskehedens sjælelige eller åndelige stabilitet
  Kommunisme og demokrati
8.    Hvad "videnskab" er
9.    Menneskeheden befinder sig i et styrt imod diktaturet
10.    Hvad sandt "demokrati" og sand "kommunisme" ikke kan være, og hvad de er
11.    Hvorledes demokrati og kommunisme er blevet til det modsatte af, hvad de var tiltænkt
12.    Hvorledes diktaturet overvinder både religion og den materialistiske videnskab
13.    Ingen som helst nationalregering kan råde bod på miseren
14.    Det store flertals vildfarelse
15.    Hvad menneskene i første omgang må gøre
16.    Menneskehedens frelse er ikke et vare- eller pengeproblem, men et psyke-problem
17.    Alverdens stater forenet i én regering er verdens frelse
18.    Åndsvidenskaben og freden
  Primitivitet og overtro
1.    Hvorledes primitivitet og overtro bringer kulturerne til det forfald eller ragnarok, der er bebudet i Bibelen
2.    Hvorfor man ikke med rette kan påstå, at den nuværende kultur er fri for primitivitet og overtro
3.    Det færdige menneske i Guds billede og dets verdenskultur eller rige på jorden
4.    Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 1. Menneskets dødbringende forhold til dyrene
5.    Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 2. Menneskets dødbringende gifthunger
6.    Den nuværende moderne kulturs ufærdige side nr. 3. Ragnarok
7.    "Dømmer ikke..."