Stjernesymbol i menu


Przegląd symboli
 
Symbole są fizycznymi wykresami albo oznaczeniami, które przedstawiają niewidzialne główne kosmiczne zasady i prawa wszechświata.
(Wieczny obraz świata 1, odc. B2)

Poniżej przedstawiamy niektóre przykłady symboli Martinusa, pochodzące z dziela pt. Wieczny obraz świata (Det Evige verdensbillede).

Po kliknięciu na każdy symbol ukażą się one w większym formacie wraz z krótkim objaśnieniem symbolu, które ma na celu ukazanie  jego treści. Objaśnienie, opracowane przez Instytut Martinusa, stanowi bardzo skróconą i skoncentrowaną formę  objaśniającego tekstu Martinusa.

Zalecamy studiowanie własnych, głębszych tekstów i objaśnień symboli  Martinusa, które znajdują sie w dziełach. W przyszłości będzie można je czytać bezpośrednio na stronie internetowej.

W celu uzyskania dostepu do symboli na stronie internetowej, najprościej jest wejść na link strony internetowej Instytutu. Patrz wskazówki dot. dostępu do symboli  na stronie internetowej i prosimy uważać na prawo autorskie.

symbol 6 Det levende væsen 1
Symbol 6
Żywa istota 1symbol 11 Det evige verdensbillede, Det levende væsen 2, Den evige Guddom og de evige Gudesønner
Symbol 11
Wieczny obraz świata, żywa istota 2, wieczny Bóg i wieczni synowie Boży
symbol 19 Gennem indvielsens mørke
Symbol 19
Wtajemniczenie poprzez ciemność
(piekło lub zagłada)
symbol 23 Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse
Symbol 23
Doskonały człowiek na wzór
i podobieństwo Boga
symbol 26 Det kommende fuldkomne menneskerige
Symbol 26
Przyszłe doskonałe królestwo człowieka