Stjernesymbol i menu


Glavne naloge instituta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštitut upravlja številne naloge, ki so povezane z ohranitvijo in posredovanjem Martinusovih del Tretjega Testamenta.

Naše delo je idealistično z mnogimi prostovoljnimi delavci in nekaterimi stalno zaposlenimi. Naj na kratko omenimo nekaj glavnih nalog.
 

Založba in prodaja knjig

Institut ima svojo založbo, ki izdaja Martinusove knjige v danščini in v nizu drugih jezikov (glej literarni seznam). Vzporedno sklepamo pogodbe z uredniki v drugih deželah. K nalogam spada tudi Martinusova zapuščina, neobjavljeni zapisi in simboli, katere na Institutu postopoma urejamo in objavljamo. Nadalje izdajamo tudi revijo Kosmos v več jezikih, glej npr. predstavitev Kosmosa v angleščini.

Knjige prodajamo preko naše mednarodne internetne knjižnice in neposredno obiskovalcem Instituta.

Prevajanje

Prevajanje Martinusovih tekstov poteka v številnih drugih jezikih. Do sedaj je bilo v to pomembno delo posredovanja Martinusovih del v območja drugih jezikov vključenih okrog 50 ljudi. Ti, ki bi želeli sodelovati, so dobrodošli k povezavi z Institutom. Delo s prevajanjem zahteva dobro jezikovno znanje ter poznavanje vsebine Martinusovih analiz.

Ohranjevanje in zaščita

Institut mora zagotavljati, da je vsebina izvirnih tekstov in oblikovanje Martinusovih simbolov nespremenjena, ko so ti objavljeni v izvirnem kot tudi v drugih jezikih. Glej podrobnosti o zaščiti njegovih del. Prvobiten izvirni material in zgodovinske izdaje knjig so ohranjene za prihodnje čase v knjižni kot tudi digitalni obliki. S tem se hkrati zavaruje, da so popravki korekturnih napak in podobno v teh obsežnih delih skrbno dokumentirani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Glej predstavitev (v angleščini):
Martinusov dom iz otroštva 
Martinusovo stanovanje

 

 

 

 

 

Seznanjanje in poučevanje

Vsebina Tretjega testamenta mora postati prepoznavna in dostopna vsem, kjer se išče ta oblika védenja. Med drugim Institut seznanja o Martinusovih delih tudi na spletni strani. Hkrati imamo obsežne programe predavanj in tečajev osnovane na Martinusovi kozmični podobi sveta. Poučevanje poteka v mednarodnem Martinus Centru v Klintu (glej predstavitev) in vzporedno tudi v hiši Instituta v Kopenhagnu (tu predvsem za skandinavsko govoreče interesente).

Aktivnost seznanjanja ne poteka samo na Martinus Institutu, temveč v mnogih drugih mestih. Informativne centre, ki prispevajo z aktivnim delom posameznikov in skupin, najdemo v več deželah.

Seznanjanje z zgodovino

Institut ohranja vse pomembne podatke o Martinusovem življenju in delovanju ter zgodovinskem razvoju notranje »Stvari«, ki je bila njegova nepristranska oznaka za to zanimanje in za to delovanje in je povezana z njegovim delom. Del tega dela je obravnavanje vrste stvari iz zapuščine, kot so pisma, fotografije in podobno, s prizadevanjem za poznejše objavljanje.

K zgodovinskemu delu spada tudi ohranitev doma iz otroštva in njegovega stanovanja v hiši Instituta, ki je na razpolago za ogled tistim, ki jih to zanima.

Gospodarjenje in darila

Velik del ekonomije Instituta temelji na prispevkih in zapuščinah. Za ekonomsko podporo, ki jo vsako leto prejemamo od interesentov Martinusove kozmologije iz več dežel, smo zelo hvaležni. S prispevki upravlja javni sklad Instituta, Martinusov sklad Duhovno znanstveni institut (Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut), ki se uporablja neposredno za podporo dela z Martinusovimi deli. Informacije o našem gospodarstvu ter organizaciji in vodenju lahko preberete v angleščini.

V kolikor želite ekonomsko prispevati k delu Instituta, lahko to naredite na sledeči način:

Kreditne kartice
Za on-line podporo s kreditno kartico kliknite na gumb za prispevke spodaj.

 
Cilj odrešitve sveta je v tem, da ljudje razumejo ta svet in sprejmejo poduk o življenjskih zakonih, ki ga tu lahko dobijo. Pomislite, kaj bi pomenilo, če bi človek namesto vznemirjanja nad tem, kar se dogaja, uporabil svojo energijo, da bi skušal razumeti, zakaj je to, kar se dogaja sedaj, osnovano že v preteklosti in pravilno v dani situaciji, s čimer bi pridobil koristno izkušnjo za prihodnost.
(Življenjski pogum 2, vneseno v Kosmos št. 4, 1969. leta)

Net-banka 
Vsoto, ki jo želite podariti, lahko vplačate tudi na bančni račun Instituta na: »Danske Bank« Danska, ki ima 
registracijsko št. 3565,
številka računa 0016913170.
IBAN: DK07 30000016913170
SWIFT BIC. DABADKKK

Kontakt z Martinus Institutom

Na Institutu smo na razpolago z informacijami in storitvami vsem zainteresiranim. Naša recepcija odgovarja na vprašanja, prodaja Martinusove knjige in upravlja z naročili internetne knjižnice Instituta. Tu sprejemamo prijave za vse tečaje, vključno oddajanje bivanja na tečajih v Martinus Centru, Klint. Glej, kako pridete v stik z nami.