Stjernesymbol i menu


Zaščita dela
 

 

 

 

Ne mislim, da bi se Livets Bog moral monopolizirati, toda živimo v svetu, katerega ljudje še niso dokončno razviti, zaradi tega moramo naša dela zaščititi.
(Martinus na upravnem sestanku, 1974)

 

 

Simbol 16 Večno telo

Zaščita kozmičnega znanja
Tretji testament je duhovnoznanstveno delo, ki ga je ustvaril Martinus na podlagi svoje kozmične zavesti. Pomembno mu je bilo zagotoviti, da bo to kozmično védenje zaščiteno. Svojemu pisateljskemu delu je določil smernice in avtorske pravice, s čimer je zagotovljeno, da se vsebina njegovih tekstov in oblikovanje njegovih simbolov ne spremeni ali popači, ko bo posredovano svetu. Pred svojo smrtjo je odgovornost in vse pravice prenesel na Martinus Institut, ki ga je sam ustanovil.

Namen avtorskih pravic je, da ima samo Martinus Institut pravico in odgovornost za izdajanje Martinusovih del, pa naj bo to v knjižni obliki, na internetu ali kakršnekoli drugi obliki. Samo tako je zagotovljeno, da je vedno posredovana uradna izdaja Martinusovih tekstov in simbolov ter da se to izvaja po Martinusovih smernicah.

Martinus Institut izdaja dela v lastni založbi ter sklepa pogodbe o izdajah z založniki nekaterih drugih dežel. Tudi branje knjig in dostopnost do simbolov na spletni strani pripravljamo sami. Na ta način dobijo ti, ki jih zanimajo kozmične analize, lahek dostop do seznanjanja z Martinusovo podobo sveta. Založništva in pogajalci, ki so zainteresirani za posredovanje Martinusovih knjig, so dobrodošli v povezavo z Martinus Institutom.

Svobodno širjenje informacij.
Vsi, ki se zanimajo za Martinusove analize, lahko prispevajo k širjenju informacij o Tretjem testamentu. To se lahko dela na več načinov. Npr.: dovoljeno je uporabljati citate iz Martinusovih knjig ter simbole, vključno z razlagami le teh v člankih, razpravah, knjigah, na spletnih straneh itd., seveda, če je razločno naveden izvirni avtor. Dovoljeno je izdajati tudi informativno vsebino z omejenim številom simbolov in s pripadajočimi razlagami. Poleg tega se vsak lahko poveže z www.martinus.dk in s tem dobi dostop do uradnih izdaj tekstov (glej navodila) in simbolov (glej navodila). Pomembno je,da se navede copytight (© Martinus institut 1981), tako da bralci in uporabniki vedno vidijo, da so teksti in simboli zaščiteni.

Kakšne so omejitve?
Ker so Martinusova dela zaščitena, je potrebno upoštevati splošna pravila o avtorskih pravicah. Zaradi tega je samo Martinus Institutu in založbam s katerimi imamo dogovor, dovoljeno izdajati Martinusove knjige. Prav tako ni dovoljeno drugim nalagati knjig na spletne strani, razmnoževati le-te na CD ploščah in DVD ali jih objavljati na kakšen drug način. Enako velja za daljše izvlečke iz knjig, zbirk simbolov in podobno. Tudi za objavljanje člankov in tekstov v večjem obsegu je potreben dogovor z Institutom.

Pri uporabi citatov iz njegovih del veljajo splošni principi o »dobrem namenu citata«, ki je določen v zakonodaji. »Dober namen citata« je izpolnitev Martinusove želje, da le-ta ni povod za nerazumevanje njegovih analiz s tem, da se uporabi citat tam, kjer vsebina izjave ni del teksta, od koder je vzet citat To pomeni, da se citat lahko uporablja samo z namenom obširnejše informacije. Npr. ne sme se izdajati spisov ali spletne strani, katerih glavna vsebina so Martinusovi citati.

Pri predstavitvi simbola je princip spoštovanja umetnikovega dela zelo pomemben, kar je prav tako določeno z Zakonom o avtorskih pravicah. S simboli je Martinus ustvaril edinstvene ilustracije realnosti duhovnega sveta v simbolični obliki, ki je dostopna našim fizičnim čutilom. To pomeni, da simboli v svoji izvirni obliki vsebujejo kombinacijo barv, ki izražajo najvišjo intuicijo in imajo s tem posebno »magijo«, za katero je izjemno pomembno, da se osnova ne spremeni, ne glede na to, kako se prikazuje. Martinus je tudi želel, da se simboli predstavijo s popolnimi razlagami le-teh. Ti, ki jih to zanima, so dobrodošli na povezavi do teh simbolov in razlag, ki jih najdejo tu na spletni strani (glej napotila). 

Zaščita na internetu
Z današnjo digitalno tehniko je med drugim veliko lažje kot v preteklosti posredovati Martinusovo literaturo tudi na spletu. Zaradi tega je izredno pomembno, da zagotovimo, da je na internetu uradna izdaja Martinusovih tekstov in simbolov. To jamstvo izgine, če se npr. na internetu pojavijo piratske kopije ali ponaredki knjig ali drugega materiala. Če bi se kaj takega zgodilo, bi lahko bralci celega sveta začeli dvomiti, kaj je pravzaprav izvirno Martinusovo delo. Tej negotovosti se bomo izognili s tem, da so vedno Institut in založbe, s katerimi imamo dogovor, tisti, ki posredujejo tekste in jamčijo, da se to izvršuje po smernicah, ki jih je določil Martinus.

Za zaščito sodeluj z Institutom
Vsi, ki se zanimajo za Martinusova dela, imajo skupen interes obvarovanja vsebine. Zato je pomembno, da imamo dobro sodelovanje za zagotovilo  potrebne zaščite. Na Institutu radi pomagamo z razlago in pri morebitnih negotovostih v zvezi z avtorskimi pravicami. Če želite posredovati tekste in simbole v večjem obsegu, je potreben konkretni dogovor z nami. Zato vzpostavite kontakt z Institutom, s katerim lahko načrtujete nove večje informativne dejavnosti, npr na spletni strani, ali če želite uporabiti snov za razpravo, revijo ali kakšen drug namen. Pomagamo lahko tudi z zgodovinskimi in slikovnimi informacijami ter odgovarjamo na vprašanja o Tretjem Testamentu in tako naprej.