Indholdsfortegnelse for
Hvad er sandhed
1.    Hvad er sandhed?
2.    Jesus var en konge
3.    Pilatus og »syndernes forladelse«
4.    Hvorfor Pilatus gav røveren fri i stedet for Jesus
5.    Den sande kongeværdighed
6.    Kongen var den højeste, tilgængelige åbenbaring af Guddommen
7.    Kongeværdigheden er degenereret
8.    Nutidens konger er ikke mere folkets hersker, men dets undersåt
9.    Verdensgenløsningens åbenbaring af sandheden kom ind i en ny fase
10.    Når det jordiske menneske har mistet evnen til at tro
11.    Troen er ikke et spørgsmål om vilje
12.    Den materielle eller gudløse videnskabs tilblivelse
13.    Sandheden er den absolutte viden om usandheden
14.    Nødvendigheden af selvoplevelsens smertefulde vej
15.    Det eneste, der kan tilfredsstille væsenets åndelige krav og give det kosmisk bevidsthed
16.    Falske profeter, messias'er eller verdensgenløsere
17.    Hvorfor de opdukkende moderne profeter, messias'er og kristus'er ikke kan få succes
18.    Hvorfor menneskeheden ikke mere higer mod et kristusligende tilbedelses- eller trosobjekt
19.    Kristi egne ord om sin »genkomst«
20.    Hvorfor »Kristi genkomst« ikke bliver som tros eller tilbedelsesobjekt
21.    Jesu viden om verdensgenløsningens kursændring og vor tid
22.    »Kristi genkomst« og verdensgenløsningens mission
23.    De »himlens skyer« i hvilke »Kristi genkomst« skal finde sted
24.    Det åndeligt ufærdige menneskes opfattelse af »Kristi genkomst«
25.    Hvem er »de fortabte«, og hvem er »de frelste« ved »Kristi genkomst«?
26.    »Talsmanden den Hellige Ånd«
27.    Verdensgenløsningens opgave i fortiden og i nutiden
28.    Verdensgenløsningens svar på det intellektuelt og humant indstillede væsens sandhedssøgning
29.    Næstekærlighedens videnskab
30.    Sandheden, livet eller virkeligheden er en evig, rindende kærlighedsstrøm