Stjernesymbol i menu


Nekaj drugih Matinusovih knjig
 
Življenje je torej največja in najresničnejša šola obstoja. To je knjiga vseh knjig. To je izvir iz katerega izhaja vsa modrost. Nihče ne more obstajati, ne da bi bilo njegovo življenje identično z »branjem« te knjige, tudi nihče ne more obstajati brez »poduka« iz te iste knjige. Kogar »knjiga poduči«, pomeni, da postane popoln, zato je vsakdo podrejen popolnosti.
(Del uvoda v knjigi Logika)

Martinus je na začetku svojega pisateljevanja izdal dve manjši knjigi: Logik in Bisættelse (Logika in Pogreb) Logika je neke vrste uvodna knjiga, v kateri opisuje veliko glavnih principov v analizah. V Pogrebu pa opisuje našo odgovornost za mikro-kozmos v naših organizmih in bolj humano obliko pokopa v prihodnosti.

Knjiga Artikelsamling 1 (Zbirka člankov 1) vsebuje zbrane članke, objavljene v mesečniku Kosmos med leti 1933 – 1983. Den Intellektualiserede Kristendom (Intelektualizirano krščanstvo) je njegov zapuščeni rokopis od obdobja 1970 do njegove smrti 1981, medtem ko je pripravljal prvo uradno izdajo svojih del s skupnim nadrejenim naslovom TRETJI TESTAMENT .

 

Logik (Logika)

Martinus opiše svojo knjigo takole: »Za začetnike pri raziskovanju večnih problemov je to priročna knjiga. Ta spodbuja razvoj sposobnosti razumevanja mojega glavnega dela Livets Bog in pritegne pozornost do vseh gradiv, ki so za sodobno usmerjenega človeka edina pot za razumevanje življenja. […] Logika je znanost , ker njena vsebina izraža podrobno in potrjeno upravičenost razlag in zaključkov, ki jih lahko preverijo tudi drugi.«

 

Bisættelse (Shranitev)

Daje globok vpogled v univerzum živih mikrobitij, iz katerih se sestoji naš organizem. Z mislimi in načinom življenja ustvarjamo vzdušje in naravne pogoje za ta mikrobitja. Naše zdravje je odvisno od ljubezenskega sodelovanja z našimi mikrobitji, ki so tudi »naši najbližji«. Odgovornost za usodo tega mikrosveta nosimo tudi za tem, ko smo sami zapustili fizično telo. V knjigi je opisana tudi kultura pokopa v prihodnosti.

 

Artikelsamling 1 (Zbirka člankov 1)

Knjiga vsebuje 45 Martinusovih člankov, ki so bili že objavljeni v reviji Kosmos med obdobjem 1933 do 1983. Vsak članek obravnava eno specifično snov v območju duhovne znanosti. Vsebina člankov se pogosto nanaša na človeško razumevanje »govora življenja« in istočasno aktualno temo. Na svoje članke in predavanja gleda kot na neke vrste izložbeno okno duhovne znanosti, s čimer želi predvsem vzpodbujati k višji morali in ljubezenskem načinu bivanja.

 

Den Intellektualiserede Kristendom (intelektualizirano krščanstvo)

Tu imamo zbirko nedokončanih Martinusovih rokopisov iz obdobja med 1970 in naprej do njegove smrti 1981. leta, ko je pripravljal prvo uradno izdajo svojih del z nadrejenim naslovom Tredje Testamentet. V njem pripoveduje o svojem ozadju, poslanstvu in o pravici imenovati svoje delo Tredje Testamentet. Opisal je tudi povezavo med intelektualiziranem krščanstvom in obema prejšnjima obdobjema, predstavljenima v Stari in Novi zavezi. Med drugim razloži pojav »Kristusov povratek«, kar je v bistvu razvoj zavesti, skozi katerega gredo vsi ljudje. Poleg tega se odpre pot v vsebino jedra duhovno znanstvene podobe sveta in znanosti vseobsežne ljubezni, ki se razodeva v glavnem delu

.