Stjernesymbol i menu


Manjše knjige
 
Ljudje, ki čutijo, da jih moje kozmične analize privlačijo in čutijo tudi potrebo po seznanjanju in proučevanju podobe sveta, ki sem jo orisal v glavnem delu Livets Bog in drugih knjigah, želijo delati to zaradi notranjega gibanja ali preobrazbe, ki se že dogaja v njihovi miselnosti.
(Clanek Mentalna preobrazba, Kosmos št. 21,1972)

Izšlo je 28 manjših Martinusovih knjig, katerih vsebine so napisane v preprosti in lahko razumljivi obliki. Te obravnavajo omejene snovi podobe sveta. Nekatere od teh so objavljene kot daljši članki.

1. Menneskehedens skæbne / Usoda človeštva

Lahko jo beremo kot uvod v Martinusovo razumevanje podobe sveta. Pripoveduje o današnji krizi človeštva kot začetku ustvarjanja nove kulture sveta. Knjiga se konča z opisom razvoja in usode človeštva v prihodnosti v 12 točkah.
(Prevod v slovenskem jeziku v pripravi)

2. Påske / Velika noč

Pred približno 2000 leti je naša kultura skozi Jezusa sprejela impulz humanosti – navodilo, kako naj bi človeštvo sprejelo svojo usodo. Martinus nam predstavi ganljiv opis, kaj se je v resnici zgodilo pri križanju in vstajenju Jezusa iz Nazareta.
(Prevod v slovenskem jeziku v pripravi)

3. Hvad er sandhed? / Kaj je resnica?

Človekova sposobnost verovanja v avtoritete religij upada. Odnos do resnice se namesto tega vedno bolj opira na dejstva, vedenje in lastne izkušnje. Martinus nam razloži pojem »Kristusov povratek«.
(Prevod v slovenskem jeziku v pripravi)

4. Omkring min missions fødsel / O rojstvu mojega poslanstva

Martinus tu predstavi samega sebe in opiše okoliščine, ki so vodile do odločilnih duhovnih doživetij ali kozmičnega razsvetljenja, ki je popolnoma spremenilo njegovo življenje. Po tem dogodku je Martinus dobil intuitivno sposobnost pod popolnim nadzorom dnevne zavesti. Dobil je sposobnost, da opiše večno podobo sveta, kjer vse analize prikažejo najvišja matematična dejstva življenja, ki jih lahko izrazimo z besedami: Vse je zelo dobro.
(Prevod v slovenskem jeziku v pripravi)

 

5. Den ideelle føde / Idealna prehrana

Organi modernega človeka so vedno bolj prefinjeni, zato mora imeti njegov organizem vedno bolj finosnovno hrano. Napačna prehrana ima velik vpliv na našo usodo. To nam pojasni, zakaj je vegetarijanska hrana bolj zdrava kot živalska. Kaj je najbolj idealna hrana za današnjega človeka? Martinus daje namig vegetarijancem začetnikom, ki bi bili radi zdravi in bi se radi izognili ubijanju in mučenja živali.
(Prevod v slovenskem jeziku v pripravi)

6. Blade af Guds Billedbog / Listi iz Božje slikanice

Martinus na poetičen način opisuje različne starostne nivoje človeka. V svoji »slikanici« nam pripoveduje o skrivnosti življenja. Knjiga vsebuje tudi članek Binkošti nad življenjem, ki je prežet z vzdušjem, ki usmerja pozornost na prisluh večni resnici, ki jo izraža lepota narave.

7. Den længst levende afgud / Najdlje živeči idol

Na religioznih področjih je še veliko obsojanja in moralnih predsodkov, ki niso v harmoniji z resničnim krščanstvom. Sebičnost ljudi lahko celo dobi značaj čaščenja idolov ali poganstva, kjer je nekdo najbližji samemu sebi. Skozi razvoj ljubezni do bližnjega in intelektualnega razumevanja samega govora življenja se poganstvo spremeni v resnično krščanstvo, kjer si svojemu bližjemu najbližji.

8. Menneskeheden og verdensbilledet / Človeštvo in podoba sveta

Lahko jo uporabljamo kot uvodno knjigo. Naravoznanstvo lahko opaža samo zunanjost narave, mehansko stran, njene energijske procese in gibanja materije, ki se izražajo v meri in teži. Življenje je po drugi strani nekaj notranjega, je zavedanje in doživljanje, ki predvideva obstoj doživljajočega nekaj. Knjiga vsebuje kratek, a osnoven analitičen pregled celotnega univerzuma.

9. Mellem to verdensepoker / Med dvema obdobjema sveta

Krščanska podoba sveta je v nesoglasju z intelektualnostjo. Zakaj je v svetu toliko temačnosti? Življenje samo kloni pred dejstvi reinkarnacije. Človeštvo se nahaja v prvem mentalnem »letnem obdobju – zimi« ogromne kozmične krožnice in sedanja temačna usoda je kozmično »taljenje ledu«, ki ga je povzročil »prvi pomladanski« dan kozmične krožnice.

10. Kozmisk bevidsthed / Kozmična zavest

Resnično pravi notranji mir dosežemo samo, če se naučimo razumeti in odpuščati našim sobitjem. Kako se spremenimo v humaniste? Tudi članek Mentalna suverenost opisuje razvoj od »vsak je sam sebi najbližji« do principa »ljubi svojega bližnjega kot samega sebe«.

11. Bønnens mysterium / Skrivnost molitve

Mnogo modernih ljudi gleda na molitev kot na naivno in slepo vero. Toda molitev je znanost za sebe. Vloga molitve je živi pogovor ali korespondenca z univerzalnim bitjem, v katerem živimo. V njej dobimo izčrpno razlago o namenu in vsebini molitve Oče naš.

12. Vejen til indvielse / Pot do razsvetljenja

Tu dobimo ključ do portala modrosti in razlago, kaj je ponižnost. V članku O mojih kozmičnih analizah je prikazano, kaj je potrebno za njihovo razumevanje. Članek Kultura darovanja opisuje, kako je darilo lahko »zakrita podkupnina«. Ta princip je povezan s propadom diktature in nastankom demokracije.

13. Juleevangeliet / Božični evangelij

Biblijski božični evangelij ni samo zgodovinsko dogajanje, temveč je tudi simbol kozmične usode zemeljskega človeka. Jezusovo rojstvo v hlevčku simbolizira razvijajočo se zavest človeka, ki ima svoj izvor v živalski zavesti. V vsakem človeku pa se rodi »kristus-zavest«, ki bo sčasoma spremenila Zemljo v svet, kjer bo obljuba božičnega evangelija o »miru na zemlji« postala resničnost.

14. Bevidsthedens skabelse / Ustvarjanje zavesti

Pripoveduje o »delavnici« Božanstva, kjer nastane največja umetnina življenja – dokončno razviti človek. Martinus v članku Misli o Veliki noči pove, kakšen pomen imajo dogodki velike noči pred 2000 leti za današnjega modernega človeka. V članku Božična svetloba napove Božič kot kozmično znamenje pomladi.

15. Ud af mørket / Pot iz teme

Razlika med duhovno znanostjo in starimi dogmami. Ko ljubezen postane znanost. Članek Pogled na odrešenje sveta razloži, da je odrešenje sveta Božje darilo človeštvu. Članek Getsemanski vrt prikaže staro biblijsko pripoved kot nekaj, s čimer se sreča vsak človek v svojem življenju. Kako naj ukrepa sodoben človek, ko se znajde v najbolj boleči krizi svojega življenja?

16. Reinkarnationsprincippet / Princip reinkarnacije

Razloži, da nam smrt ne bo ostala skrivnost. Članek Mlečna cesta univerzuma uvršča človeka v vmesni kozmos med makrokozmos in mikrokozmos, iz katerega je sestavljen med drugim tudi naš organizem. Članek Nenaravna utrujenost opisuje utrujenost in depresijo, ki je zelo razširjena med ljudmi današnjih časov. Članek Skozi praznino vesolja je življenjsko potovanje skozi navidezno praznino, toda v resnici se nam razjasni, da je to morje zavesti.

17. Verdensreligion og verdenspolitik / Religije sveta in znanost

Daje nam odgovor o vsakdanjih skrivnostih življenja: Zakaj so vojne in trpljenje? Članek Vzroki človeške usode pojasni, da nismo žrtve usode, temveč da sami ustvarjamo svojo usodo. Članek Pilat, Kristus in Baraba predstavlja tri strani človeške psihe. Članek Zakaj naj bi ljubili svojega bližnjega? analizira razliko med principoma pravice in oblasti ter kako odpuščanje ustvarja mir.

18. Livets skæbnespil / Usoda življenja

Življenje je igra, v kateri smo vsi igralci in gledalci. Članek Veliko rojstvo opiše razvoj človeka od neznanja do zavednega spoznanja o svoji nesmrtnosti in stalni povezanosti z Bogom. Članek Primitivno in intelektualno oboževanje Boga opiše evolucijo od instinktivne religioznosti skozi materializem do visoko intelektualnega odnosa do Boga. V članku Živalska podoba in Božja podoba je prikazana razlika med egoizmom in ljubeznijo do bližnjega kot pogonske sile v zavesti človeka.

19. Kozmiske glimt / Kozmični utrinki

Doživljanje življenja je izmenjavanje med žalostjo in veseljem. Tudi pospeševanje duhovnega razvoja je lahko nevarno. Priporoča se počasen, umirjen proces dozorevanja. Članek Visoka in nizka intelektualnost razlaga razvoj zavesti v kozmični spiralni krožnici. Martinus v članku Peta zapoved razloži, da je princip »ne ubijaj« najpomembnejši in v najglobljem pomenu vključuje ostalih devet zapovedi.

20. Meditation / Meditacija

Razmišljanje o življenju je meditiranje. Nekatere oblike meditacije lahko vodijo do doživetja v obliki kozmičnih utrinkov, a meditiranje ni brez nenevarnosti. Meditacija brez tveganja je molitev Oče naš. Članek Na oltarju ljubezni opisuje današnje oboževanje denarja, kar je vzrok za propad kulture. Članek Človeštvo je eno z Bogom prikazuje, da se s pomočjo zakona karme razvijamo skozi temo in »pogubljenje« do stanja enosti z Bogom.

21. Hinsides dødsfrygten / Strah pred smrtjo

Opisuje, kako se človek boji življenja in smrti. Znanstvena dejstva meritev in tehtanja ne morejo odstraniti strahu pred smrtjo. Članek Fizični tempelj prikazuje globljo simboliko biblične pripovedi o Salomonovem templju. Članek Ne obsojaj, nam objasni, zakaj naj ne sodimo soljudi. Članek Pot, resnica in življenje razloži, kako je nastala »zabloda« v krščanstvu – in kako moderni človek najde pot nazaj do jedra krščanstva - sporočila ljubezni.
(Prevod v slovenskem jeziku v pripravi)

22. Livets vej / Pot življenja

Življenje človeštva poteka v kozmični krožnici od teme do svetlobe. Martinus imenuje mračnost in trpljenje za »kozmično šolo modrosti«. Članek Mentalni zapori opisuje, kako življenjski princip »vsak je sam sebi najbližji« še vedno živi v miselnosti človeka, ki želi spremeniti druge namesto samega sebe. Članek Sekundarno in primarno vstajenje pa opisuje Jezusovo vstajenje in vprašanja o materializaciji fizičnega telesa.

23. De levende væseners udødelighed / Nesmrtnost živih bitij

Samo s stališča o nesmrtnosti bitja je možno prikazati, da je življenje pravično. Članek Nujnost duhovne znanosti obravnava znanstveni odnos do skupnosti, do diktatur in demokracije. Članek Primitivnost in praznoverje opiše oblike praznoverja v naši kulturi ter nepopolnost sedanje moderne kulture.

24. Kulturens skabelse / Ustvarjanje kulture

Piše o dejavnikih, ki so vzrok za razvoj kulture sveta vse do današnjih časov, ko je človeštvo naveličano vojn. Za ustvarjanje miru na zemlji ni dovolj samo materialistična znanost, ampak je potrebna tudi znanost za način delovanja in odnos do življenja.

25. Vejen til paradis/ Gennem dødens port / Pot v raj / Skozi portal smrti

Mnogo ljudi misli, da je smrt popolna prekinitev življenja in obstoja. Toda Martinus prikaže, da imamo fizične in duhovne zmožnosti občutka. Zato po »smrti« lahko neodvisno od organizma zaznavamo in ustvarjamo. Potemtakem je »smrt« božanska osvoboditev od starosti, bolezni, žalosti in trpljenja. Dan je vpogled v obdobje življenja med fizičnima inkarnacijama.
(Prevod v slovenskem jeziku v pripravi)

26. Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed / Demonska in Kristusova zavest

Opiše, kako razvoj človeške inteligence z živalsko moralo sedanjih časov ustvarja kulminacijo temačnosti in kako se kot posledica tega razvija ljubezen do bližnjega. Članek Nesmrtnost nam razjasni, kako bosta strah pred smrtjo in vera v propad ali uničenje nadomestili znanje o nesmrtnosti duhovne narave človeka. Članek Bog je ustvaril človeka prikaže preoblikovanje religiozne dogmatike do dokončno razvitega človeka po Božji podobi. V članku Situacija v svetu in podoba Boga Martinus opiše, kako bo naraščajoča humanost ustavila vojne in napačne »poslovne principe« ter razvila mednarodno svetovno kraljestvo.

27. Verdensfredens skabelse / Ustvarjanje svetovnega miru

Ali vojne na zemlji ne bodo nikoli prešle? Bodo, odgovarja Martinus, toda šele, ko bo trpljenje in bolečina razvila v človeku sposobnost odpuščanja in ljubezni do bližnjega. Članek Jastvo in večnost med drugim razloži, zakaj se ni treba bati smrti, ki jo Martinus imenuje »blagoslov za organizmov izvor«.

28. To slags kærlighed / Dve vrsti ljubezni

V tej knjigi se nam odkrije obsežna podoba sveta. V spiralni krožnici nam predstavi celoten razvoj do današnjih dni »območja nesrečnega partnerskega odnosa«. To območje označuje prehod od sebične zaljubljenosti do vseobsežne človeške ljubezni.

Kosmiske lektioner / Kozmične lekcije

Kozmične lekcije so lažji uvod v Martinusova dela. Knjiga vsebuje 19 člankov z Martinusovih predavanj.