Stjernesymbol i menu


Večna podoba sveta
 

Det Evige Verdensbillede (Večna podoba sveta) je predstavljena v 4 knjigah, ki vsebujejo izčrpne razlage 44 simbolov. S tem Martinus ponazarja nevidne duhovne principe in pojave, ki so na ta način dostopni našim fizičnim čutilom v simboličnem slikovnem jeziku. Slike imajo obliko figur, barv in linij in predstavljajo neko vrsto »kart« kozmičnih duhovnih jeder, ki jih je Martinus podrobno opisal v svojih delih. Skozi to dobi raziskovalec vizualen pregled nad elementi Martinusove podobe sveta. Skupaj s podrobno razlago simbolov dobi bralec celotno razlago življenja in obstoja.

Det Evige Verdensbillede 1 (Večna podoba sveta 1)
- Vsebuje razlago simbolov od 1-16

Božji duh lebdi nad vodo - Princip odrešenja sveta – Netolerantnost – Pot k svetlobi –Kozmična zavest – Živo bitje 1 – Princip življenjskih enot – Božansko nekaj, X1 – Ustvarjalna sposobnost živega bitja, X2 – Ustvarjeno, X3 – Večna podoba sveta – Kombinacije osnovnih energij – Večni načrt sveta –Kozmična spiralna krožnica, 1- Zakon gibanja – Večno telo. (174 strani)

 

Det Evige Verdensbillede 2 – (Večna podoba sveta 2)
- Vsebuje razlago simbolov od 17-26

Reinkarnacija, krožnica in letni časi – Loki usode večnega bitja – Skozi temo poučevanja »pekel ali sodni dan« - Odpuščanje grehov – Večna organska kozmična povezanost med Bogom in božjim sinom 1 - Večna organska kozmična povezanost med Bogom in božjim sinom 2 – Materialistična ali nepopolna podoba sveta – Dovršen človek po Božji podobi, njemu podoben – Še nedokončano človeško kraljestvo – Karma človeštva – Prihodnje dovršeno človeško kraljestvo. (146 strani)

 

Det Evige Verdensbillede 3 (Večna podoba sveta 3)
- Vsebuje razlago simbolov od 27-33

Kozmični blišč zemeljske oble – Večno življenje ali lestev življenja – Kozmične razvojne poti – Večno Božanstvo in sposobnost nadarjenosti bitij – Vesolje in sposobnost zaznavanja živega bitja – Dvanajst osnovnih dejstev ali razrešitev skrivnosti življenja – Živalsko in človeško miselno vzdušje – Registracija simbola št. 33. (149 strani)

 

Det Evige Verdensbillede 4 (Večna podoba sveta 4)
- Četrti del vsebuje simbole 34-44 z razlagami

Spolno združenje ali Božji duh v temi – Kozmična krožnica pol-principa – Večna struktura življenja – Prekrita in razkrita večna resnica – Človek ter animalna in vegetabilna hrana – Kategorije zavesti zemeljskega človeštva – Znamenje križa – Zvezdni simbol – Struktura zastave – Simbol čez Livets Bog (Knjigo življenja) – Zakon obstoja: »Ljubite drug drugega«. (145 strani)

Velike slike simbolov
Za študijske namene se dobijo simboli v večjih formatih. Simbole s pripadajočo razlago lahko vidite tu. Simboli so v naslednjih velikostih:

  • Simboli v knjižnem formatu (18 x 25,8 cm)
  • Srednje veliki v A3-format (29,7 x 42 cm)
  • Veliki simboli  (ca. 50 x 65 cm)
  • Simboli za episkop (A4-format)