Stjernesymbol i menu


Nova podoba sveta
 

12 točk razvoja človeštva in svetovnega združenja

V prvi knjigi glavnega dela Livets Bog (Knjiga življenja) je Martinus v 4. poglavju opisal nastajanje mednarodnega kraljestva sveta. Navedel je 12 točk, po katerih se bo usmeril razvoj zemeljskega človeštva v postopnem ustvarjanju bodočega svetovnega združenja.

 1. Zmaga nesebičnosti nad sebičnostjo na vseh področjih. Zmaga skupnih interesov nad osebnimi

 2. Ustanovitev demokratičnega mednarodnega vodstva.

 3. Razorožitev vseh dežel, da bi vzpostavili nepristransko mednarodno svetovno policijo.

 4. Sestava mednarodne javne – nikakor tajne - vrhovne zakonodaje in pravosodja, ki jo bodo predstavljali izbrani, daleč najboljši poznavalci znanosti, tako na duhovnih kot materialnih področjih, ki so sposobni ločiti »nenormalna dejanja« od »kriminalnih«. Poznati bodo morali potek razvoja skupnosti in večne zakone življenja, s čimer bodo jamčili popolno pravico in pravičnost za vse in vsakogar.

 5. Ukinitev osebne lastnine materialnih dobrin in prenos teh vrednosti na svetovno državo.

 6. Ukinitev denarja v prednosti uveljavljanja osebnih dosežkov dela kot edine plačilne vrednote. Temu sledi delovno potrdilo kot edino plačilno sredstvo posameznika.

 7. Osnovanje skupnega zdravstvenega sklada za otroke, ostarele in bolne, ki bo veljal za celo svetovno državo, in bo temeljil na odbitku od delovnega potrdila.

 8. Izkoriščanje strojev z namenom skrajšanja fizičnega delovnega časa kot prednost za proste dni za izobraževanje in duhovno raziskovanje.

 9. Ukinitev vseh oblik nasilne politike in vsega prelivanja krvi.

 10. Ukinitev mučenja, telesne in smrtne kazni - za prednost strokovnih prevzgojitev in dobro premišljenih ukrepov omejevanja prostosti.

 11. Razvijanje vegetarijanske prehrane; skrb za dobro higieno in nego telesa; pogoji za zdrave in svetle stanovanjske razmere.

 12. Razvijanje duhovne svobode, tolerance, humanizma in ljubezni do vseh živih bitij, do ljudi in živali, do rastlin in mineralov.

(Livets Bog 1, 4. poglavje,odst. 117)