Stjernesymbol i menu


Nova podoba sveta
 

Krščanstvo v intelektualizirani obliki

Zakaj toliko ljudi izgublja sposobnost religioznega verovanja in to predvsem v zahodnem svetu? Ali mogoče to pomeni, da krščanstvo izgublja svoj pomen?

Po Martinusu je popolnoma naravno, da krščanstvo v svoji sedanji obliki izgublja svojo inspiracijsko moč v moderni družbi, ker le-to zaznamujeta znanost in logično mišljenje. To nam dokazuje, da smo sredi neizogibne spremembe. Ta sprememba pa ne pomeni, da je krščanstvo izgubilo svoj pomen.

Nasprotno, doživeli bomo razvoj, kjer bo osnovni ideal humanega krščanstva skrb za druge, odpuščanje in ljubezen do bližnjega najvažnejša vrednota življenja in s tem bo ustvarjena osnova za popolnoma novo kulturo sveta. Čimbolj bodo v življenju te vrednote izpostavljene, tem bolj bo izpolnjeno poslanstvo krščanstva.

Kratko rečeno to pomeni, da se bo krščanstvo preusmerilo s prižnic v vsakdanje življenje. To se bo zgodilo v obliki politike in humanizma – toda vsebina, jedro je isto. Dober primer je politična enotnost o pomoči najbolj šibkim in bolnim v družbi, ki ima korenine v krščanskem sporočilu o ljubezni do bližnjega.

Čas za Tretji testament
Ko se sposobnost religioznega verovanja zmanjšuje, narašča potreba po logični razlagi življenja in njegovih religioznih dimenzij. Zato dozorel je čas za to, kar Martinus označuje kot »intelektualizirano krščanstvo« ali »znanost o vseobsežni ljubezni«.

Martinus je z nazivom svojih zbranih del –Tretji testament –postavil naše sedanje časovno obdobje v naravno podaljšano obdobje dveh prejšnjih razdobij, ki sta jih predstavljala Stara zaveza oziroma Nova zaveza ali Sveto pismo. Sem spadajo tudi morala, kultura in zavedanje, ki jih izražata ti dve razdobji vsako zase.

Vse obvladujoča morala »Stare zaveze« je bila »oko za oko in zob za zob«, se pravi maščevanje in kazen sta bili legitimni sredstvi. Morala Nove zaveze je bila ljubiti svoje sovražnike in, če te nekdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. S temi novimi moralnimi normami je Jezus pred več kot 2000 leti predvideval prvo obdobje v novi humani kulturi sveta.

Jezus je moral posredovati te moralne norme na način, ki je bil razumljiv tedanjim ljudem. Zaradi tega se je njegovo védenje posredovalo naprej v obliki prispodob in dogem ter bilo utemeljeno z njegovim osebnim načinom delovanja in sposobnostjo prikazovanja čudežev. Jezus je bil, kot ga je opisal Martinus, model pravega človeka ali kar je v Bibliji označeno kot »dovršen človek po Božji podobi, njemu podoben«.

S pomočjo duhovne znanosti bomo dobili logično razlago tega fenomena. Razumeti moramo namreč, da je bil Jezus človek z vseobsegajočo sposobnostjo ljubezni in dovršeno logično in intelektualno miselno sposobnostjo. Zanimivo je to, da dovršeno stanje ni dano samo nekaterim redko izbranim posameznikom, temveč je to cilj za vsa živa bitja. Potrpežljivo moramo slediti razvoju, ki poteka skozi več tisočletij.

Znanost in religija se bosta združili
Sporočilo o nadaljevanju krščanske misije je v Jezusovi prerokbi o pomočniku, svetem duhu: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi«. »Ko pa pride pomočnik, ki ga bo poslal Oče v mojem imenu, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni, učil vas bo vse in opomnil o vsem, kar sem vam jaz povedal«.

Po Martinusu se pomočnika ne sme razumeti kot neko osebo. Tudi se ne nanaša na Kristusov povratek v obliki novega Mesija. Tu se govori o »svetem znanju«, katerega ljudje takrat niso bili sposobni razumeti. Človeštvo je sedaj pripravljeno za sprejetje tega znanja v intelektualizirani in znanstveni obliki.

Na podlagi svoje popolnoma razvite intuitivne sposobnosti in svojega kozmičnega zavedanja je bil Martinus sposoben posredovati to znanje. Njegovo delo je jasno povezana logična razlaga duhovnih in fizičnih dimenzij obstoja. To daje osnovo za združitev znanosti in religije v novo duhovno znanost.

Martinus je porabil šestdeset let svojega življenja za posredovanje tega novega znanja. Zadržan in skromen kot je bil, je poudaril, da so vsi ljudje enakovredni, z besedami,: »Sposobnosti, ki sem jih dosegel in razvil, so samo to, kar so vsi ljudje pred menoj dosegli in kar bodo vsi drugi za menoj dosegli, absolutno vsi brez izjeme«.