Begiven­heds­oversigt

6. Emneregister

Hvis en begivenhed er med i et aspektord (underemne), medtages den for det meste ikke i  selve emneordet.
Vedrørende aspektordet "bøger" tilføjes: (M), hvis bogen er af Martinus.
A
astrologi   # 624, 763
Australien   # 828
B
Baggesvogn   # 2, 11
Belize   # 844
Brasilien  
bøger   # 988(M)
engelsk   # 201, 265
esperanto   # 201, 259, 265, 1032
fransk   # 680
norsk   # 872
svensk   # 496, 808
børn, undervisning af   # 147
C
campingplads   # 410, 439, 579
Canada   # 304
Chile   # 692
Christiansminde   # 2
D
Den ny Verdensimpuls (se også Kosmologisk Information)   # 809
dvd'er   # 1006
E
Egypten   # 384
emblem   # 91
Engelskafdelingen   # 291, 301
Enigheden   # 33, 40, 42
brochurer   # 201, 259, 265, 1032
Esperanto-Sekcio   # 251, 259, 265, 277, 331, 420
Letersekcio   # 146, 151, 172
officielt sprog MI   # 430
tidsskrifter   # 146, 172, 331, 634
F
festskrift   # 370, 371
film (se også videoer)   # 305, 317, 1037
Finland   # 678
fjernsynsudsendelser   # 768, 814, 893, 940, 955, 1009
Fonden Det Tredie Testamente   # 1005, 1039
Forlaget Logos   # 493
Fyrrebakken   # 313, 347, 348, 488
første M-bog på et givet sprog: se oversættelser
H
H-Fonden   # 837, 886
Bres (tidsskrift)   # 572
hovedsymbolet   # 51, 116, 143, 265, 371
I
IKON   # 791
Indeks: se registre
bøger   # 362, (389(M))
EGL's 2. rejse   # 337, 338, 344, 346, 359
EGL's 3. rejse   # 349, 353, 356, 359, 362
Krishnamurti   # 48-A, 276
Martinus Institute of Spiritual Science – Delhi Centre   # 338, 344, 362
til Ib Schleicher   # 437
International Brevskole i Martinus Kosmologi   # 415, 424, 426, 449
Martinus' 1. besøg   # 244, 263
Martinus' 2. besøg   # 287
Martinus' 3. besøg   # 335
Martinus' 4. besøg   # 395
Martinus' 5. besøg   # 453
Martinus' 6. besøg   # 515
Israel   # 384
Italien   # 384, 572
bøger   # 1016(M)
J
Jamaica   # 844
Ananai-Kyo   # 274, 275
bøger   # 757(M)
verdensreligionskongres   # 274, 275
Jordan   # 384
Jugoslavien: se Serbien
K
kassettebånd (se også lydbånd)   # 785, 886
Kina   # 873
kontaktbreve (se også korrespondancebreve)   # 293, 321, 467, 870
fransk   # 298
svensk   # 466
tysk   # 372
Korea: se Sydkorea
Korrespondanceafdelingen   # 131, 184, 214, 277, 293
Letersekcio (esperanto)   # 146, 151, 172
korrespondancebreve (se også kontaktbreve)   # 131, 151, 168, 214, 281, 870
esperanto   # 146
svensk   # 262
korrespondancekursus Per Bruus-Jensen   # 364, 714
Kosmiske lektioner (bogserie, generelt)   # 387
kosmologi (som begreb)   # 361, 939
Kosmologisk Information (se også Den ny Verdensimpuls)   # 637, 720, 809
Kosmologiskt Forum   # 656
Kosmos
Julekosmos: se årsskrift
nødudgaver   # 187, 189
årsskrift   # 299, 467
engelsk   # 533, 593, 696
Special Issue   # 245
hollandsk   # 559
russisk   # 823
spansk   # 833, 902
svensk   # 466
tjekkisk   # 903
ungarsk   # 862
Kosmos-bøgerne (bogserie, generelt)   # 200, 204
Annekset: se dette
badebro   # 224
bestyrer/inspektør/direktør   # 341, 419, 429, 542
bibliotek   # 222, 392, 409
campingplads: se denne
Enghuset   # 410
flaget: se dette
foredragssal 2   # 169, 197
foredragssal 3   # 383, 392, 409, 497
gangbro   # 256
gardenparties   # 545-A
gardenparty   # 545-A
gartneri   # 171, 254, 257
GKF: se Grundejerforeningen Kosmos Ferieby
Grundejerforeningen Kosmos Ferieby   # 211, 224, 256, 367, 397
Klintsøgaard: se denne
købmandshandel   # 409, 573
partialobligationslån   # 178
pavillon 1: se denne
pavillon 2: se denne
pensionat   # 397, 418
regulativ   # 341
rekreations- og ferieophold   # 175, 279, 340, 357, 431, 470
restaurant   # 296
solarium   # 431, 434
sommerhuse   # 193, 226, 409
Svenskehuset: se dette
Terrassen: se denne
udenlandske uger   # 482, 497, 538
udstykning   # 193, 226, 238, 345
ungdomshus   # 367, 397, 409, 410
Villa Rosenberg: se denne
Kosmos Feriekoloni (se også Kosmos Ferieby og Martinus Center, Klint)   # 77, 84, 86, 89, 93, 94, 97, 99, 101, 116, 119, 120-A, 124-A, 135, 139-A, 158, 171, 175
badebro   # 98
bestyrer   # 126
flaget: se dette
foredragssal   # 101, 103, 104, 116, 197
købmandshandel   # 120, 124
pensionat   # 101, 119, 124, 126
rekreations- og ferieophold   # 109, 117, 175
sommerhuse   # 101, 123, 158
B-huse   # 96, 123
C-huse   # 96, 123
Svenskehuset: se dette
Villa Rosenberg: se denne
Kristiansminde: se Christiansminde
Kroatien
L
Litauen   # 911, 1033
medarbejdere (fastansatte)   # 68, 100, 151
lydbånd (se også kassettebånd)   # 213, 292, 407, 886
M
M-Fonden   # 463
Martinus 
analyse-udarbejdelse   # 39, 40, 41, 42, 44, 49, 55, 58
avisomtale   # 69, 87, 258, 326
bisættelse   # 623
buste   # 130, 314
dåb   # 2
fader   # 2, 18
foderelev   # 14
foredrag   # 200, 213, 292
Studenterforeningen   # 236, 404
foto   # 6, 619
gyldne leveregler   # 705
horoskop   # 624, 763
hyrdedreng   # 7
ideelle livsholdning, Den   # 705
indvielsesmeditationer   # 35, 36, 37, 38, 681
konfirmation   # 9
kongresser (se også verdensreligionskongres)  # 675, 691
kontorist   # 33, 34
kurser   # 253, 292
landbrugsmedhjælper   # 12, 13
leksikonomtale   # 697, 899
livsmaske   # 130
manden fra Norden   # 74, 1020, 1048
mausoleum   # 641, 690, 704, 951
kongres   # 675, 691
mindestuer: se dem
moder   # 1, 2, 5
motorcykel   # 235
nattevægter   # 29
plejeforældre   # 1, 32, 43, 48
postbud   # 31
rejser udland
Egypten   # 384
England   # 495
Grækenland   # 384
Indien   # 276, 294
Israel   # 384
Italien   # 384
Japan   # 274, 275, 294
Jordan   # 384
(Norge)   # 248
Shangri-la   # 501
skolegang   # 3, 4, 8
skrivemaskine   # 41
smedelærling   # 11
symbol-udarbejdelse   # 40, 44, 47
teosofferne (og antroposofferne)   # 48-A, 52, 53, 62, 243, 244
testamente   # 607
verdensreligionskongres   # 274, 275
værnepligt   # 20, 21, 24
byggefond   # 582
Enghuset   # 410
foredragssal   # 662, 677, 685, 718, 741
GKF: se Grundejerforeningen Kosmos Ferieby
Grundejerforeningen Kosmos Ferieby   # 770
pavillon A: se denne
pavillon B: se denne
pavillon C: se denne
skitseplan for udbygning   # 589-A, 591, 597
Terrassen: se denne
Villa Rosenberg: se denne
Martinus Centrum Det Tredie Testamente, Brøndby   # 977
administration   # 334, 350, 452
Aktivitetsfonden   # 845
bestyrelsen for Aktivitetsfonden   # 845, 878, 891, 927, 928, 929, 935, 941, 942, 960
billedarkiv   # 881, 972, 990
bogafdeling   # 191
bogbinderi   # 180
foredragssal   # 142, 143, 159, 404, 478
fotoarkiv: se billedarkiv
hjemmeside   # 846, (898), (973)
Idealfonden   # 845, 938
intern information   # 183, 706, 1001, 1007, 1035
julereception   # 880
ophavsret m.m.   # 609, 1025, 1026
renovering   # 1040
retskrivningsvejledning   # 959
selvejende institution   # 179, 300, 316
Tredie Testamente → Tredje Testamente   # 959
undervisningsgruppe   # 638, 659, 766
webshop   # 846
Martinus Kulturfond   # 237, 279
svensk   # 268
medarbejdermøder ( se også torsdagsmøder og SU-møder)   # 408, 552
Mellemamerika   # 879
Mexico   # 844
minde-eg   # 488
mindestuer   # 628, 797, 875
Mælkeritidende   # 813
N
New Zealand   # 828
Info-gruppe for Martinus Kosmologi   # 810, 872
Martinus-gruppe   # 282
Martinusgruppen i Oslo   # 653
Studiegruppe for Martinus’ Kosmologi i Oslo   # 577
Ny Kultur   # 759
O
O.M.   # 74
oversættelser   # 304, 318, 850
første oversættelse   # 92
første M-bog på:
engelsk   # 297
esperanto   # 150
fransk   # 783
hollandsk   # 388, 423
islandsk   # 92, 402, 491
italiensk   # 1016
japansk   # 757
kinesisk   # 947
kroatisk   # 989
portugisisk   # 988
rumænsk   # 1046
russisk   # 780
serbokroatisk   # 755
spansk   # 801
svensk   # 227
tjekkisk   # 800
tysk   # 462
ungarsk   # 861
P
Svinget   # 332
pavillon A   # 658, 659, 915
pavillon B (se også pavillon 2)   # 915
pavillon C   # 897, 915, 933
Polen   # 877
Portugal
bøger   # 988(M)
Prisma   # 1031
R
registre   # 215, 790, 843
Indeks   # 523
revision   # 316, 525
Rumænien   # 1023
bøger   # 1046(M)
S
Sagens fødselsdag   # 37, 930, 1024
Sam Zinglersens Fond   # 734
samarbejdsudvalgsmøder: se SU-møder
Schweiz   # 273, 772
Serbien  
bøger   # 755(M), 773(M)
skulptur "Mor og barn"   # 143
Spanien
Stjernesymbolet   # 91, 143
studiekredsarbejde
medarbejderhold   # 137, 161
SU-møder (se også medarbejdermøder og torsdagsmøder)   # 779
Nielsens hus / bondehuset   # 99, 119, 295
Kosmos Studiehem / Feriehem   # 249, 271, 417, 427, 433, 465, 481
Kosmosgården   # 433
Martinus Center Varnhem   # 808
Martinus Center i Göteborg   # 896
Martinus center på Lidingö (se også Stiftelsen Martinus Institut i Sverige)   # 278, 323
Martinus Center Stockholm   # 1031
Martinus Kulturfond   # 268
Martinusgruppen i Malmö   # 630
Solsökehem   # 810-A
Stiftelsen Martinus Center i Malmö   # 771
Stiftelsen Martinus Center Vasaplatsen Göteborg   # 896
Stiftelsen Martinus Institut i Sverige (se også Martinus Center på Lidingö)   # 451
Stiftelsen Martinus Kosmologi   # 451
Stiftelsen Tredje Testamentet (Göteborg)   # 896
Sydafrika   # 912
Sydamerika   # 879
Sydkorea   # 437, 828
T
  bøger   # 800(M), 884(M)
torsdagsmøder (se også medarbejdermøder og SU-møder)   # 552, 597, 779
Trinidad   # 844
tv-udsendelser: se fjernsynsudsendelser
Tyrkiet   # 839
  bøger   (# 839(M))
U
Udlandsafdelingen   # 372, 398, 411
udstillinger  # 190, 259, 993
Ukraine   # 958
Ungarn   # 454, 862
  bøger   # 861(M), 946(M)
  bøger   # 966
V
Valdemar Pedersens Bogtrykkeri   # 60, 75
Vandrer Mod Lyset   # 88-A
Venezuela   # 844
  Rødhætte   # 105
W
Wales   # 273