Stjernesymbol i menu


Andra svarar

Dödshjälp
 

Fråga
En läsare i Köpenhamn skriver: Min man dog nyligen och jag måste ta det svåra och avgörande beslutet att stänga av respiratorn som höll honom vid liv. I en sådan situation var det av ovärderlig betydelse att både min man och jag genom många år har känt till Martinus analyser. Det har varit en stor tröst för mig och min familj.

Men har Martinus skrivit eller sagt något om den situation som uppstår när man måste stänga av respiratorn som på ett onaturligt sätt håller en människa vid liv?

Svar
Martinus har inte direkt skrivit om den situation du beskriver. Men indirekt har han ju det ändå gjort det, i det han på flera ställen i Tredje testamentet har beskrivit principerna bakom den fysiska döden.

Jag vill rekommendera dig − och andra som är intresserade av ämnet − att läsa Livets Bog 6, st 2152, 2153 och 2154. Här skriver Martinus om den kortslutning som sker vid den fysiska organismens död: ”Om den nämnda kortslutningen är av en sådan omfattning att en reparation eller förbättring inte är möjlig, måste organismen kasseras, eftersom den utan elektrisk ström eller drivkraft är obrukbar och inte längre kan uppfylla sitt ändamål":

  1. När det inte längre finns naturliga livsmöjligheter för människan måste hon dö.
  2. Det är olyckligt för livet i den andliga världen att hålla liv i en kropp utöver möjligheterna för den att återvinna de naturliga livsmöjligheterna i rimlig grad.
  3. De nuvarande metoderna för att hålla liv i till exempel en fullständigt hjärnskadad person används i överdriven utsträckning.
  4. Det måste inrättas en myndighet för att avgöra när det inte längre skall hållas liv på konstgjord väg.
  5. Organtransplantation är en onaturlig process och bör inte äga rum utan ifrågavarande persons uttryckliga samtycke.

Dessa fem punkter vill vi låta stå okommenterade. Men de kan säkert ge upphov till en bra debatt till exempel i studiecirklar.

Du har helt rätt i att det är en stor tröst för oss att veta att vi är eviga väsen. Och även detta, att på det utvecklingssteg där mänskligheten befinner sig, är det helt naturligt att vi oavbrutet växlar mellan en fysisk och en andlig tillvaro. Läs för övrigt i Livets Bog 2, st 384, där Martinus beskriver vårt gästbesök i den andliga världen. Det blir man glad av!

(Hans Wittendorf, Kosmos nr. 5, 1996)

© Martinus Institut.
Får återges med copyright- och källhänvisning.