Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om befruktning, diskarnerade väsens aura och fosterdråp


Fråga
När förbinder sig den diskarnerade anden med det foster i moderlivet i vilket den skall inkarnera. Sker det ögonblickligen vid befruktningen efter samlaget, eller sker det, så som några menar, först tre månader efter?

Svar
För att en befruktning över huvud taget ska kunna äga rum och en fosterbildning därmed ta sin början inom de enpoliga väsendenas område, måste vibrationerna (auran) från en diskarnerad ande förbinda sig med vibrationerna från den salighets- eller behagförnimmelse som kommer till kulmination under utövandet av det naturliga samlaget mellan två väsen av motsatt kön. Denna behagsförnimmelse och det diskarnerade väsendets aura är nämligen av samma art. Det vill i sin tur säga att samlagets två fysiska parter i vällustkulminationen under samlagsögonblicket har samma aura som ett diskarnerat salighetsväsen, som just är moget för att åter inkarnera i en fysisk organism. Och där ett sådant diskarnerat väsens aura har exakt samma våglängd eller individuella natur som den gemensamma auran från samlagets två parter under dettas naturliga utövande, ingår nämnda gemensamma aura en psykisk-kemisk förening med det diskarnerade väsendets aura. Denna förening får sitt rotfäste i den manliga säden som vid samlaget införs i den kvinnliga könsorganismen och i den härav framkallade befruktningen och begynnande fosterbildningen. Genom detta rotfäste av sin aura i fosterbildningen besjälar det diskarnerade väsendet i förening med den organiska kraft som kommer till utlösning genom det moderliv i vilket fostret befinner sig, fostrets vidare utveckling och skapelse. Det diskarnerade väsendets i tidigare liv uppövade talanger kommer här att vara avgörande och forma den nya organismen fullkomlig eller ofullkomlig allt efter nämnda talangers fullkomlighet eller ofullkomlighet.

Då fostret således är besjälat av sitt upphovs ande och därmed av dess jag, är det alltså alltifrån sin första groddliknande början i moderlivet, "ett levande väsen". Och varje attentat mot detta foster, antingen genom att helt eller delvis tillintetgöra dess vidare utveckling och växt i moderlivet, är att betrakta som mord eller dråp likaväl som det skulle ha varit om det hade varit ett redan fött levande väsen som det hade utövats emot.

Första gången införd i Kontaktbrev 1950/15, s. 38-39

© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.