Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om köttätande och det femte budet ”Du skall icke dräpa”


Fråga
Varför skall man inte äta kött eller animalisk kost?

Svar
Därför att kött och för övrigt alla animaliska ämnen med undantag av mjölk, smör och ost inte kan användas till föda utan att man därigenom praktiserar mördande eller ödeläggelse av högt utvecklat medvetet liv. Då livslagen för människan och därmed villkoret för en sund organism och ett lyckligt öde är uppfyllelsen av det femte budet ”Du skall icke dräpa” kan en föda, som uteslutande är baserad på dråp av medvetet liv omöjligt, enligt nämnda lag, vara människoföda. Den är tillåten för rovdjuret, i det den för detta väsen är en livsbetingelse. När människorna i så stor utsträckning, som fallet är, genom sitt köttätande ställer sig på samma stadium som rovdjuret, beror det på ett från hennes forntida djuriska tillstånd nedärvt, men ännu inte avvant vanetillstånd eller slentrian. Att människan inte är hänvisad till att leva av rovdjursföda blir till faktum därigenom att den animaliska födan ju inte på något som helst sätt är en livsbetingelse för henne så som den är det för rovdjuret. Men alldeles bortsett från detta kommer det olyckliga ingreppet i ödesskapelsen och den ödeläggelse av hälsan, som detta intag av likstoff efter hand kommer att åstadkomma, allteftersom människan i utveckling blir intellektuell och etiskt förfinad, i sig själv att vara nog för att avlägsna de animaliska produkterna från hennes näringsområde.
 
(Se för övrigt boken Den idealiska födan)

Första gången införd i Kontaktbrev 1950/1, s. 2

© Martinus Institut 1981. 
Får återges med copyright- och källhänvisning.