Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om vegetabilisk föda och dråp, växters aningsmedvetande


Fråga
Innebär inte ätandet av den vegetabiliska födan ödeläggande av liv likaväl som ätandet av den animaliska födan?

Svar
Det är riktigt att de vegetabiliska produkterna likaväl som de animaliska består av mikroliv, men mikrolivet i växtämnet har inte någon vaken dagsmedveten förmåga att känna kroppslig smärta såsom det animaliska mikrolivet. Växtens fysiska medvetenhetsliv består endast i att kunna ana behag och obehag. Smärta kan därför hos växten i värsta fall endast markeras eller förnimmas som en obehagsaning. I situationer där det animaliska livet skulle vrida sig i olidlig smärta, kommer det vegetabiliska livet endast att förnimma en aning av obehag, och detta gäller ändå bara när det är fråga om rötter, blad, stjälkar, kärnor och omogna frukter. Vid ätandet av det mogna fruktköttet kring kärnan i de ätliga frukterna sker inte något som helst dråp, då mikrolivet här ju får en normal och fullkomligt ohämmad vidarebefordran i sitt livskretslopp genom att tas upp som näring i en organism. Men ännu måste den vegetabiliska näringen med nödvändighet omfatta även de förut nämnda rötterna, bladen, stjälkarna och kärnorna därför att det mogna fruktköttet inte utgör fyllnad nog i den tarmstruktur som jordmänniskan har. Men denna struktur kommer att ändras med utvecklingen till fördel för de mogna frukternas kött och safter, som då blir jordmänniskans enda acceptabla näringskälla.

Samma näringskälla kommer då i förening med ett förfinat etiskt tänkande och en hänsynsfull och sund omsorg om kroppens struktur att skapa den fullkomliga människan som Guds avbild, och vars atmosfär blir fri från nutidens kroppsliga elände med dess sjukdomar och organismernas alltför våldsamma underminering och dödlighet.

Första gången införd i Kontaktbrev 1950/2, s. 3

© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.