Stjernesymbol i menu


Fråga om kosmologi
 

På den här sidan visar vi svar på en rad frågor relaterat till Martinus kosmologi. Martinus svarade själv på frågor från läsarna, som ofta återgavs i tidskriften Kosmos. Efter hans bortgång fortsatte rubriken "Fråga om kosmologi" i Kosmos.

Vi ger här några exempel på dessa frågor och svar. I svaren hänvisas ofta till avsnitt i Martinus egna verk där man kan fördjupa sig ytterligare i ämnet.

Du är välkommen att ställa frågor om förståelsen av Martinus analyser. De kan sändas till: info@martinus.dk