Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om fasta och hälsa


Fråga
Kan fasta vara nyttigt?

Svar
För den friska människan, som lever normalt och inte äter mer mat än just den kvantitet som täcker hennes organisms behov, är fastan ett olämpligt ingripande. Något annat gör sig däremot gällande där detta förhållande inte respekteras, och där väsendet dagligen i sin organism ansamlar en mängd överflödiga näringsämnen och därmed permanent överbelastar sina organ.

Att sådana överbelastade organ kan behöva en viss avlastning är självklart. Denna avlastning kan endast äga rum genom en viss ändamålsenlig fasta eller reducering av måltiderna.

Genom att genomföra en fasta, där kroppen så att säga blir helt tömd på näringsprodukter, kan man åstadkomma en viss nyttig utrensning av organismen från skadliga eller ohälsosamma ämnen. Men en sådan kur bör absolut endast företas under en läkares ordination och kunniga kontroll.

Första gången införd i Kontaktbrev 1950/3, s. 6

© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.