Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om tolerans, den ideala livshållningen


Fråga
Hur är det möjligt för någon människa att uppnå den tolerans, som herr Martinus talar om? Det finns många människor jag inte kan tolerera, än mindre älska, och jag kan inte inse hur jag någonsin skall kunna komma fram till det.

Svar
Att älska sin nästa beror inte på viljan enbart, utan är liksom t.ex. musikbegåvning baserad på en medfödd talang. En medfödd talang är återigen ett resultat av en eventuell genom flera liv permanent föregående träning eller ett uppövande. Detta uppövande resulterar slutligen i talangens kulmination, och individen framträder då som ett geni på ifrågavarande område.

Med avseende på uppövandet av den moraliska genialiteten eller den fullkomliga förmågan att älska sin nästa sker denna till en stor del automatiskt genom upplevelsen av lidandena och är således för den delens vidkommande utanför viljans kontroll. Men jag skall här nämna några få av de viktigaste momenten vid sidan av uppövandet av nämnda förmåga, som är underkastad viljan, och med vilken individen således medvetet kan arbeta, i sitt eget växande fram till en sann eller fullkomlig manifestation av kärlek.

Utplåna begreppet ”fiender” ur ditt medvetande. – Tag aldrig till genmäle inför vrede, baktaleri eller andra former av obehag, som riktas mot dig. – Säg själv aldrig något ont om någon eller något. – Var absolut sann eller ärlig i livets alla förhållanden. – Var absolut opåverkbar av smicker, beröm eller kritik. – Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa. – Låt aldrig din tanke avvika från att sysselsätta sig med på vilket sätt du absolut bäst kan tjäna dina medväsen, då utför du den allra högsta formen av yoga eller den fullkomligaste träning av den delen av utvecklingen, som är ställd inom din viljas räckvidd, och som i förbindelse med den övriga delen av livets egen bearbetning av din natur slutligen skall föra dig till den moraliska genialiteten eller omskapa dig till att utgöra det fullkomliga väsendet eller en ”gudamänniska”.

Första gången införd i Kosmos nr. 3/1933.

© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.