Stjernesymbol i menu


Martinus svarar

Om konstgjord befruktning


Fråga
Hur kan en konstgjord befruktning, vilket vill säga en befruktning utan samlag mellan två parter av motsatt kön, äga rum?

Svar
Varje normal livsprocess förekommer i ett så rikt överflöd att dess mission till en viss grad kan lyckas även om inte alla yttre betingelser är närvarande. Huvudbetingelsen för en befruktning är ju den manliga sädens införande i den kvinnliga könsorganismen. Vid denna säds uttömning från den manliga könsorganismen kan det, även om denna försiggår på konstgjord väg utan samlag med en kvinnlig partner, utlösas så mycket salighetsenergi att den kan dra till sig ett diskarnerat väsens aura och här skapa en förbindelse eller kontakt med den, som kan hålla en viss begränsad tidsrymd eller så länge, som säden på konstgjord väg kan hållas levande. Genom konstgjort införande av denna säd i de kvinnliga könsorganen kan samma kvinnliga väsen i vissa fall bli havande eller befruktat. Den diskarnerade andens talanger för organismskapelse kan således genom den här uppkomna förbindelsen och tillsammans med den organiska skapande kraften i moderlivet komma till utveckling, och fosterbildningen börjar. Men det skall dock anmärkas att detta är ett undantag från det normala, varvid det uppstår ett visst minus i denna fosterbildning, nämligen detta att generationerna av denna avkomma kommer att dö ut då de så småningom tappar fortplantningsförmågan och således blir ofruktbara. Genom undandragande av det naturliga samlaget och den härav framkallade hankönsliga och honkönsliga kulminationen av vällustatmosfär saboterar man själva livskällan. Man skall därför inte tro att den konstgjorda befruktningen är en välsignelse eller är framtidens lösen.

Den konstgjorda befruktningen kan hos människor ha ett visst berättigande i sådana fall där man i äktenskapet mycket gärna vill ha ett barn men inte kan få, på grund av att mannen har en eller annan könslig defekt som hindrar honom från att utöva ett normalt samlag. Det kan då vara något gott att hans säd på konstgjord väg kan överföras till hustrun, som därvid kan bli befruktad och möjligheten för uppnåendet av det önskade barnet därigenom skapas. Endast där den konstgjorda befruktningen således avhjälper en könslig invaliditet, kan den vara värd att använda. I alla andra förhållanden är den i högsta grad en överträdelse av livslagen.

Första gången införd i Kontaktbrev 1950/15, s. 39

© Martinus Institut 1981.
Får återges med copyright- och källhänvisning.