Indholdsfortegnelse for
Juleevangeliet
1.    Juleevangeliet er i sin dybeste analyse et mysterium, en okkult foreteelse
2.    I "troens tidsalder" blev den religiøse trang tilfredsstillet og båret oppe af "den guddommelige suggestion"
3.    Hvorfor det religiøse princip i vore dage kun er en biting, medens de rent materialistiske analyser, mål og vægt opfattes som hovedtingen i væsenernes liv
4.    Den materialistiske opfattelse af juleevangeliet vil selv i bedste tilfælde blot være nogle værdiløse kendsgerninger
5.    Juleevangeliet er ikke blot en historisk tildragelse, men udgør også et symbol over jordmenneskets kosmiske skæbne
6.    Det fuldkomne menneskes "fødsel" må begynde i dyriske omgivelser og traditioner
7.    I den nuværende menneskeheds bevidsthed udkæmpes en kamp mellem "kristusmentaliteten og herodesdiktaturet"
8.    Når man selv er den forræder imod sandheden og retfærdigheden, man beskylder andre for at være
9.    Et såkaldt demokratisk samfund, som ikke kan vise en overvundet fjende barmhjertighed, bærer sit navn med urette
10.    "De hellige tre konger" og de tre store verdensreligioner
11.    Ved hjælp af den kraft, der i form af næstekærlighed er nedlagt i verdensreligionerne, foregår flugten fra mørket
12.    Myten om jomfru Marias undfangelse
13.    Det jordiske menneskes gradvise forvandling til et kristusvæsen kan udelukkende kun finde sted i "dyreriget"
14.    Hvorfor forestillingen "jomfrufødsel" er blevet knyttet til Jesu fødsel
15.    Det fuldkomne menneske er ikke en "mand" eller "kvinde", ligesom man ikke tager til ægte i himmeriges rige
16.    Næstekærlighedsloven kan lige så lidt opfyldes uden organisk struktur som ægteskabsloven
17.    Når man med diktatur, vold og dødsstraf går imod naturens normale udvikling af de sympatiske anlæg
18.    Jordmenneskets organiske struktur og det herpå baserede forhold til krigen og lidelserne i verden
19.    Religiøs og materialistisk farisæisme
20.    Jordmennesket befinder sig ved en overordentlig dybtgående sjælelig skillevej
21.    Verdens største kunstværker er ikke blevet til ved hankøns- eller hunkøns-mentalitet eller ved selvopholdelsesdrift, men ved kristusmentalitet
22.    Forskellen på stormagasin og kunstmuseum
23.    De kunstneriske mesterværker er "kærtegn"
24.    Når jordmenneskene lænker hverandre i legaliseret livsrøveri
25.    "Himmeriges rige" eller den virkelige verdensfred er ikke en verden hvilende på kapløbet om røveri af medvæsenernes livstimer
26.    Når videnskab ikke er kunst og kunst ikke er videnskab
27.    Det virkelige geni åbenbarer kun kærlighed gennem sin viden og magt
28.    Forelskelse er som en beruselse, og tilslører sandheden
29.    Væsenet udvikles efterhånden til at kunne fødes i et specielt "kristuslegeme" i stedet for i en speciel han- eller hunorganisme
30.    Væsenernes seksuelle poltilstand og den totale opfyldelse af næstekærlighedsloven
31.    Seksuelle vildfarelser og abnormiteter under jordmenneskets poludvikling
32.    Det fuldkomne menneskes forplantningsprincip eller fundament for sin arts fysiske beståen
33.    Dyrerigets undergang og "Kristi opstandelse" i det jordiske menneske
34.    Juleevangeliet er ikke blot en historisk beretning om Jesus af Nazaret, det er også Guds åbenbaring af jordmenneskets kosmiske identitet og skæbne