Indholdsfortegnelse for
Livets vej
  Livets vej
1.    Den evige vej
2.    Det kosmiske åndedræt og de evige kontraster
3.    Guddommens primære og sekundære bevidsthedstilstand og den evige livsfornyelse
4.    Mørkezonen eller livets kosmiske visdomsskole
5.    Livets eventyr
6.    Det levende væsen som en evig skaber med en evig oplevelsesevne
7.    Guddommens åbenbaring af sig selv og de jordiske menneskers vej ud af den kosmiske vinterzone
  Mentale fængsler
1.    Sommerens skjulte kosmiske budskab
2.    Kosmisk set er de fleste mennesker endnu »døde sjæle«
3.    Flertallet opfatter endnu naturens scenerier som udtryk for tilfældigheder
4.    De levende væsener befinder sig på forskellige udviklingstrin
5.    »Hedninger« og »kristne«
6.    Forskellen mellem hedninger og kristne er ikke så stor, som flertallet tror
7.    Det jordiske menneske er endnu ikke et færdigudviklet menneske
8.    »Samvittighedsnag«
9.    Det jordiske menneske lever på en blandingsmoral
10.    Hvorfor det jordiske menneske er ulykkeligt
11.    Mentale fængsler
12.    Det jordiske menneske foretrækker at tage fremfor at give
13.    Livets mening
14.    Kosmisk frihed
15.    Hvad den indviede ved
16.    Gengældelseslovens inderste kerne
17.    Hvad et menneskes trang til at dømme andre afslører
18.    Hvad det jordiske menneske ved – og ikke ved
19.    Så længe individet hader og forfølger
20.    Den eneste vej ud af tilværelsens mentale fængsler
  Den sekundære og den primære opstandelse
1.    Omkring Jesu opstandelse af graven
2.    Den virkelige primære opstandelse i Jesu liv er blevet fordunklet af den kristne verdens betagelse af Jesu sekundære »opstandelse« eller materialisationer for disciplene
3.    Materialisation og dematerialisation
4.    Den ordinære materialisation eller fosterdannelsen i moders liv
5.    Den interimistiske materialisation vil engang blive en slags »jomfrufødsel«, der kan hæve reinkarnationen op over den nuværende form for fysisk fødsel og død
6.    Materialisationsprincippet og Jesu »jomfrufødsel«
7.    Hvorfor materialisationer er så sjældne og kun forekommer i intime lukkede kredse eller cirkler
8.    Jesus og den sekundære og den primære »opstandelse«
9.    Kristendommens fejlagtige opfattelse af den sekundære opstandelse på bekostning af opfattelsen af den primære opstandelse
10.    »Den primære opstandelse« som det altoverskyggende mål for Guddommens vilje med hensyn til det jordiske menneske