Indholdsfortegnelse for
Menneskehedens skæbne
1.    Menneskehedens nuværende krise
2.    Det gamle må falde
3.    Mennesket forlanger beviser
4.    Den åndelige viden
5.    Verdensgenløsningen
6.    To former for religiøsitet
7.    Når man bliver ét med livet
8.    Videnskaben er et "ufødt foster"
9.    Den fysiske verden og den åndelige verden
10.    Tilværelsesplanerne
11.    Spiralzonerne
12.    Det levende væsens jeg
13.    Moderenergien, overbevidstheden og underbevidstheden
14.    Jordmenneskets fysiske og åndelige sansning
15.    Det nye legeme
16.    Energiens tilbagevenden
17.    Det levende væsen har en evig tilværelse
18.    Hvorfor individet ikke erindrer sin evige fortid
19.    Hjernen er ikke det endelige sæde for sansningen
20.    Erindringerne og hukommelseslegemet
21.    Hvorfor søvnen opfattes som bevidstløshed
22.    Drømme
23.    Jegets legemer
24.    Det jordiske menneskes erkendelse af kosmisk bevidsthed
25.    Frygten for døden skyldes uvidenhed
26.    Den naturlige død som en lysets begivenhed
27.    Den unaturlige død
28.    Selvmordere og døden
29.    Skærsilden
30.    Døden som "opstandelse"
31.    Den jordiske disharmoni afføder åndelig udvikling
32.    Videnskaben bliver verdens frelse
33.    Videnskaben er allerede til en vis grad lysende for verden
34.    Videnskaben og "den hellige ånd"
35.    Det dræbende princip bliver en livsbetingelse
36.    Individet får vished i stedet for anelse
37.    Grundårsagen til jordmenneskenes mørke skæbne
38.    Samfundet regeres af primitive bevidsthedstendenser
39.    Jordmenneskeheden som en "krigsskueplads"
40.    Kærligheden bliver til
41.    Når det store bud "elsker hverandre" bliver til videnskab
42.    Et ufuldkomment og primitivt samfundssystem
43.    Nationerne udgør et verdensrige uden regering og øvrighed
44.    FN som et foster til en begyndende verdensregering og -øvrighed
45.    Nationens selviskhed og uselviskhed
46.    Verdensregeringen bestående af videnskabens ædleste repræsentanter
47.    Koncentrationen af menneskehedens udvikling og skæbne i form af tolv punkter