Stjernesymbol i menu


Symbol 45
Människokroppen som stjärnsystem

Sammanfattning av symbol 45 – Människokroppen som stjärnsystem


När vi föreställer oss en människa så uppförstorad att hon fyller hela vår himmel, hela världsrymden, ser vi henne som ett system av lysande partiklar i ett stort tomrum. De lysande partiklarna motsvarar de fysiska partiklar som vår organism består av. Det som fyller ut tomrummet mellan partiklarna är vår tankevärld.

Tankevärlden är en kombination av elektriska, magnetiska krafter. Denna tankekombination upplever vi som vårt medvetande.

Det är medvetandet som upprätthåller organisms liv och inverkar på partiklarnas placering. Våra önskningar, begär och vår vilja är därmed bestämmande för graden av hälsa eller sjukdom i organismen.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.