Stjernesymbol i menu


Symbol 1
Guds ande över vattnet

Sammanfattning av symbol 1 – Guds ande över vattnet


Ande är detsamma som medvetande och finns bakom naturens eller världsalltets alla skapelseprocesser. Alla dessa processer är planmässigt uppbyggda och är i sitt slutfacit till glädje för levande väsen. All skapelse utgår från ett levande ”någots” medvetande, vilja och kraft. Detta något har fått beteckningen ”Gud” och dess medvetande har fått beteckningen Guds ande.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Ljuscentret upptill symboliserar det skapande "något" eller Gudomen.
  • Strålhavet visar Gudomens alltgenomträngande skapande ande, medvetande, vilja och kraft.
  • De mer eller mindre ljusa fälten i strålhavet utgör kosmiska världsimpulser.
  • Dubbelcirkeln visar jordklotet och dess mänsklighet som är i beröring med tre världsimpulser. Den nedersta visar de primitiva människornas medvetandeliv. Den mittersta visar den världsimpuls utifrån vilken buddhismen, kristendomen och islam har utgått. Den översta impulsen visar den nya världsimpulsen, som förklarar den religiösa eller verkliga sidan av livet som absolut vetenskap.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.