Stjernesymbol i menu


Symbol 88
Den riktiga föreställningen om nästan. Människornas olika karaktärssteg

Sammanfattning av förklaring till symbol 88 – Den riktiga föreställningen om nästan. Människornas olika karaktärssteg

 

Symbolen visar de olika stadier människorna befinner sig på. De är olika i mentalitet och står på olika karaktärssteg. Några människor är intellektuella, rent materialistiskt intelligenta (grön färg), andra är mer känslobetonade (gul färg), och några är ännu i hög grad instinktväsen (röd färg).

  • Den runda röda symboliserar en människa där i särskild grad instinkten gör sig gällande. Det är ett troende väsen som kan vara starkt bundet till dogmer.
  • Den runda gula figuren symboliserar en människa som är känslobetonad.
  • Den runda gröna figuren symboliserar en människa som är intelligensbetonad.
    Många människor menar att de andra borde vara annorlunda än de är. Det är den situationen som är den stora övertron. Men var och en måste få ha sin tro och sina föreställningar. Det viktigaste är att man kan vara goda vänner. Det är detta som den andliga vetenskapen ska lära människorna.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.