Stjernesymbol i menu


Symbol 19
Genom invigningens mörker (helvete eller ragnarök)

Sammanfattning av symbol 19 ─ Genom invigningens mörker (helvete eller ragnarök)


Symbolen symboliserar mörkrets kulmination. Med de kosmiska analyserna kan vi börja skymta lösningen på mörkrets och det så kallade ”ondas” mysterium. Mörkret är i själva verket är ett gudomligt led i den stora invigningen i Guds medvetande, som alla människor på jorden skall uppleva. Utan detta led skulle Guds skapande av människan till sin avbild vara en total omöjlighet. Detta sker uteslutande genom att Gud låter sin son, det evigt levande väsendet, uppleva det fullständiga mörkret för att därigenom göra honom till ett geni i kunskapen om ”det onda” och ”det goda” i tillvaron. Upplevelsen av ”det onda” beror på bristande kosmiskt vetande och nästakärlek. Det bärande i mörkrets kulmination är den dräpande principen. Denna princip upprätthålls genom upplevelsen av fiendskap och tron på att det finns orättvisa. Kosmiskt sett kan ingen göra orätt eller lida orätt.

Centrala detaljer i symbolen:

  • De orangefärgade fälten nedtill, åtskilda av gula fält, symboliserar en rad av väsendets reinkarnationer. 
  • Triangeln och hjärtat är uttryck för väsendets jag och dess organism.
  • Den breda orangefärgade bågen till vänster symboliserar en återvändande ödesbåge, som är verkan av en mörk eller ond handling som väsendet har utlöst mot sin nästa.
  • Personen, naturen eller redskapet som utlöser den återvändande mörka ödesbågen uppfattas som fiende eller en orättvisa. Detta symboliseras av sabeln till vänster. Så länge väsendet inte förstår att det självt är upphov och orsak till sitt öde, fortsätter det att reagera på ett dräpande sätt. Detta symboliseras av sabeln till höger och den orangefärgade bågen som går upp till höger. Därmed utlöses en ny mörk ödesbåge som kommer att återvända till väsendet självt. 
  • Dödskallen symboliserar den kalla materialismens uppfattning att döden är en total utplåning av det levande väsendet.
  • Eldhavet symboliserar krig och elände.
  • Vulkanen symboliserar naturkatastrofer.
  • Strålglorian bakom materialismens och gudlöshetens nattsvarta dödshimmel uttrycker ljuset från de högsta andliga världarna.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 2.