Stjernesymbol i menu


Symbol 26
Det kommande fullkomliga människoriket

Sammanfattning av symbol 26 ─ Det kommande fullkomliga människoriket


Symbolen symboliserar jordklotets kommande färdigutvecklade mänsklighet. Allt kommer att utvecklas mot internationalism. Alla världens stater kommer att förenas till en stat med en gemensam världsregering. Alla jordens naturvärden kommer att bli gemensam egendom för hela mänskligheten. Genom den mänskliga skaparförmågan omskapas naturvärdena till bruk för upprätthållandet av det dagliga livet. Denna skaparförmåga representerar den enda sanna värdeenheten och kommer att avlösa penningsystemet. Varje människa kommer själv att prestera det antal arbetstimmar som hennes eget liv kostar från födelse till död. Ingen kan leva på andras bekostnad. Världsstaten kommer naturligtvis att få sitt eget särskilda internationella språk.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Den gula solen i mitten symboliserar hela mänsklighetens gemensamma regering.
  • De runda vita fälten med de svarta pilarna symboliserar jordens olika nationer. De befinner sig alla i solens strålar, vilket betyder att de är underställda den gemensamma regeringen.
  • Att strålarna är gula och gröna symboliserar att staterna regeras med intellektualiserad känsla som återigen är detsamma som nästakärlek.
  • Den blå stjärnan mitt i den gula solen symboliserar att världsregeringen består av kosmiskt medvetna väsen.
  • Den vita triangeln symboliserar världsalltets eviga upphov och sanna Gud.
  • De yttersta nedåtgående orangefärgade och gula strålarna symboliserar de mörka respektive de humana trosreligionerna. De har inte längre någon särskild makt i världsriket.
  • Den stora vita strålen, som utgör den eviga sanningen eller livsmysteriets lösning i form av vetenskap, är förhärskande.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 2.