Stjernesymbol i menu


Symbol 3
Intolerans

Sammanfattning av symbol 3 ─ Intolerans


Intolerans är orsak till krigets dödsflammor. Där två väsen eller två grupper av väsen har invecklats i dessa flammor och är i krig eller ofred med varandra, utlöser de ett sabotage mot världsalltets grundton som är den fullkomliggörande kraften, är absolut fred, glädje och kärlek. Att ha fiender är en saboterad normalitet och betyder krig, sorg och lidande. Förlåtelsen är vägen fram till ljuset, fram till den absoluta freden och till kontakten med det verkliga livet och Gudomen.

Centrala detaljer i symbolen:

  • De orangefärgade stjärnfigurerna symboliserar två levande väsen eller väsensgrupper.
  • De korsande orangefärgade strålarna symboliserar att parterna är i krig eller ofred med varandra.
  • Det brinnande jordklotet symboliserar verkningarna av fiendskapen mellan de krigförande parterna.
  • Strålhavet betecknar världsalltets grundton ─ kärleken. Att strålhavet går utanför jordklotet symboliserar att där hatet rasar, kan kärleken omöjligt komma till uttryck.

 
Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.