Stjernesymbol i menu


Symbol 57
Elektronsprängning i människans atomvärld

Sammanfattning av symbol 57 - Elektronsprängning i människans atomvärld


Liksom på symbol 56 ser vi här en tyngdatom med dess kraftöverföring till de två elektronerna.  Men här har det skett något. Denna människa har blivit hetsig och det utlöser en allför våldsam tyngdenergi. Hennes atomer blir allt för mycket uppladdade. Denna överuppladdning ska utlösas, och då kommer elektronerna ur sina banor. De kan då dras ihop så att det blir en explosion. Men de kan också lämna varandra och gå utanför det fält där de hör hemma.

Symbolen visar en kollision mellan enbart två elektroner, men detta skulle människan inte alls kunna märka. Det behövs kanske tusentals eller miljoner kollisioner för att skapa en liten finne. Symbolen visar bara principen.

Mellan atomen och elektronerna har vi den andliga världen eller medvetandet. Vi ser att det har hänt något i själslivet eller medvetandet, som medför att främmande elektroner har gått över i känsloområdet (gul färg). De svartröda figurerna – som alltid betyder det degenererande -  visar att mentaliteten har blivit förstörd, och det kan t.ex. uppstå en magsjukdom, som då skapar ett motsvarande själsligt lidandetillstånd. När en människa blir hetsig, är det inte bara magen eller matsmältningssystemet som kommer i oordning, utan de övriga delarna av medvetandeområdet kommer också ur balans.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.