Stjernesymbol i menu


Symbol 76
Det kosmiska spiralkretsloppet 2. Den ofullkomliga människan

Sammanfattning avl symbol 76 - Det kosmiska spiralkretsloppet 2. Den ofullkomliga människan


Denna symbol är en fortsättning på symbolen med de sju spiralerna (Symbol nr 14, Det kosmiska spiralkretsloppet 1). Här i symbol 76 ser vi 18 spiraler. Enligt Martinus måste 18 spiraler belysas för att man ska få hela världssystemet klarlagt. Han har nedtecknat alla de 18 spiralerna och principerna de representerar men har inte analyserat dessa i detalj.

Huvudprincipen är att de sju olika spiraltyperna(symbol 14) är ständigt återkommande således att det skapas ett evigt spiralkretslopp. Efter vart sjunde kretslopp återkommer samma typer av spiraler men med andra livsformer. Vi har oändligheten uppåt i makrokosmos och oändligheten nedåt i mikrokosmos.

Var och en av de sju spiraltyperna har var sitt eget märke eller symbol som visas på bägge sidor av spiralavsnitten. Människorna hör till den sjunde spiralen uppifrån, som är markerad med en ring med en korsformad figur. Under henne finns organspiralen markerad med en ring med 4 hjärtfigurer, och över henne planetspiralen markerad som en stjärnfigur. (Om de övriga spiraltyper, se symbol 14). Utanför varje spiral visas också ett fält med mörka prickar och ett ljust fält. Dessa mörka och ljusa fält symboliserar det Martinus kallar för ”evighetens klockslag” – mörkret och ljuset.

I den ovala figuren ser vi den ofullkomliga människan och de grundenergier hon består av. Instinktenergin genomtränger muskulaturen, tyngdenergin magen, känsloenergin lung- och hjärtsystemet, intelligensenergin hjärnområdet, minnesenergin skelettet. Intuitionsenergin är än så länge bara knuten till de sexuella organen, där den upplevs som en omedveten funktion.

Ytterst i den ovala figuren visas människans aura som bl.a. innehåller fält som är verkningar av hennes ofärdiga sidor. Det ses i auran och kan vara verkningar av utsvävningar, som är en blandning av tyngdenergi, ondska och intolerans och det är också andra energier som har blandats felaktigt.

Symbolen visar att det i känslofältet i auran finns ett område med grå färg. Det betyder att den delen av människan ligger i träda. Det är en stor del av hjärnan och vissa andliga organ som ligger latent och väntar på kosmiskt medvetande.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.