Stjernesymbol i menu


Symbol 27
Jordklotets kosmiska strålglans

Sammanfattning av symbol 27 ─ Jordklotets kosmiska strålglans


Symbolen symboliserar jordklotet och dess medvetande. Jordklotet utvecklas framåt mot ljusare förhållanden och kommer att bli mer levande och behagligt för mänskligheten. Rovdjur och andra köttätande djur samt giftiga och sjukdomsalstrande djur håller på att dö ut på jordklotet. Djungelbuskage och urskogar kommer att försvinna. Jordens minst utvecklade människor är i färd med att utvecklas fram till civilisation och kultur. Mänskligheten förvandlas från det djuriska till det mänskliga sättet att vara vilket sker genom det av deras ofärdiga natur framkallade mörka öde. 

Centrala detaljer i symbolen:

  • Omkring det fysiska klotet finns det, såsom visats, en aura eller strålgloria.
  • Den vita korsformade delen symboliserar allt det som utgör det mänskliga i mänskligheten, det helt mörka fältet symboliserar allt det djuriska.
  • Den ljusare auran utanför det mörka fältet visar den allmängiltiga jordiska atmosfären, som representerar en blandning av det mänskliga och det djuriska tankeklimatet. Denna blandning utgör jordens nuvarande kulturstandard.
  • Det djuriska tankeklimatat är i avtagande, och i takt därmed kommer den mänskliga auran, alltså den vita auran på symbolen, att breda ut sig och utfylla hela bilden.
  • De grå trappstegen nedanför symboliserar utvecklingen i det kosmiska spiralkretsloppet. Jordklotet befinner sig i sin utvecklingsbana ovanför steg 2, vilket vill säga i djurriket.
  • Mellan de två vågräta violetta fälten symboliseras jordklotets förhållande till spiralkretsloppets kulmination i ljus och mörker. Jordklotet har just passerat mörkerkulminationen och är på väg fram mot det tilltagande ljuset.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 3 och i Livets Bog, del 1.