Stjernesymbol i menu


Symbol 40
Korsets tecken

Sammanfattning av symbol 40 ─ Korsets tecken


Korsets tecken är en spegelbild av livets högsta struktur. Den tvärgående och lodrätta bjälken i korset representerar tillvarons materiesida respektive livssida. Den tvärgående bjälken symboliserar den forskning som går tvärs över materien i form av mått- och viktfacit. Den lodräta bjälken symboliserar forskningen längs med materien som är inställd på själva det levande, som utgör det skapande och upplevande bakom materien. Korset är således en symbol på den fullkomliga förnimmelsen, där man har uppnått en hög kapacitet både i den fysiska och den andliga upplevelsen. Det utgör därmed ett evigt ”livets symbol”, som representerar det högsta ljuset i medvetandet.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Det lysande fältet till vänster är uttryck för stjärntöcknet i mikrokosmos, och det lysande fältet till höger är uttryck för stjärntöcknet i makrokosmos. Dessa två fält symboliserar de områden som ligger utanför materieforskningens räckvidd i mikro- respektive makrokosmos.
  • Den streckade linje som går mellan dessa två fält visar den jordiska vetenskapens nuvarande forskningsinriktning, som går tvärs över materien och resulterar i mått- och viktfacit.
  • Den lodrätta streckade linjen visar forskningen längs med materien, som ger kunskap om viljan, ändamålet och avsikten med skapelserna i materiens värld och kunskap om de eviga fakta som är upphovet till materien.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4 och i Bisättning.