Stjernesymbol i menu


Symbol 64
Tyngdenergins intrång i intuitionsområdet

Sammanfattning av symbol 64 - Tyngdenergins intrång i intuitionsområdet


Symbolen visar hur tyngdenergin (orange färg) har trängt in i intuitionsområdet (blå färg). Det har uppstått sjukdom i det sexuella området. Det kan vara både i de sexuella organen och i uppbyggnaden av dem.

Vi ser att tyngdenergi i form av hetsighet bryter in i intuitionsområdet, och det kan frambringa sadism. Det är fråga om sadism när den sexuella njutningen bara kan äga rum genom motsatsen till det som är naturligt. Det naturliga är ju att det ska vara en utomordentligt genomträngande glädje och ett välbefinnande mellan väsendena, medan motsatsen till det naturliga är att vilja se dråp och mord eller se dödsångest hos sin partner för att kunna få utlösning. Men så djupt kan några väsen sjunka, och i kraft av sina för starkt utvecklade tankearter i denna särskilda riktning utvecklar de sig mer och mer till brutalitet, till att vilja se lidande, till att vilja strypa och till att vilja plåga – det är det vi kallar sadism.

När tyngdenergin tränger in i det sexuella området, blir väsendet inte bara själsligt defekt, utan det leder också till att det organiska livet blir förstört.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.