Stjernesymbol i menu


Symbol 7
Livsenhetsprincipen

Sammanfattning av symbol 7 – Livsenhetsprincipen


Världsalltet är en oändlig enhet, som utgör ett alltomfattande väsen, nämligen Gudomen. Gudomen består av alla existerande levande väsen. Dessa är organiserade som liv inuti liv. Det vill säga att varje väsen både är ett makroväsen, som ger livsrum åt mikroväsen, och ett mikroväsen som får livsrum av ett större makroväsen. På det sättet är alla levande väsen orubbligt livsbetingande för varandra.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Triangeln och det vita fältet i mitten symboliserar jaget och dess övermedvetande. Fältet utanför symboliserar dess fysiska organism och dess medvetande.
  • Upprepningen av symbolen i många mindre format visar att de levande väsendenas organismer är inbyggda i levande väsens organismer.
  • Vår fysiska organism utgör livsrum för våra organ, som i sin tur utgör livsrum för cellerna, som utgör livsrum för ännu mindre mikroväsen och så vidare nedåt i det oändliga.
  • På samma sätt utgör vår fysiska kropp mikroväsen i jordklotets organism, som är en mikroorganism i solsystemets organism, som i sin tur är mikroorganism i vintergatsystemet och så vidare uppåt i det oändliga.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1 och småbok 5, Den idealiska födan.