Stjernesymbol i menu


Symbol 42
Flaggans struktur

Sammanfattning av symbol 42 - Flaggans struktur


Flaggan framträder som symbol för hela världsalltet. Den utgör därmed i sin struktur den allra högsta formeln för allt som finns till, för allt som har varit och för allt som skall komma. Allt är således uttryckt i denna enda bild, som därför rättmätigt kan betecknas som Gudomens, visdomens och kärlekens symbol eller kännetecknet för ”den helige ande”.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Den vita triangeln med de vita strålarna i mitten är uttryck för världsalltets grundanalys eller den treeniga principen: skaparen, skapar- och upplevelseförmågan och det skapade, som också har fått beteckningarna: X1, X2, X3.
  • De röda, orange, gula, gröna, blå och indigofärgade fälten symboliserar de på de sex grundenergier baserade sex tillvaroplanen, som världsalltet framträder i.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4.