Stjernesymbol i menu


Symbol 41
Stjärnsymbolen

Sammanfattning av symbol 41 ─ Stjärnsymbolen


Symbolen är uttryck för själva världsalltet.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Trekanten skal udtrykke, at verdensaltets grundanalyse udgør et ”treenigt Triangeln skall uttrycka att världsalltets grundanalys utgör en "treenig princip", nämligen X1, X2 och X3. Dessa realiteter finns i varje levande väsen och är kända under uttrycken "jaget", "skapar- och upplevelseförmågan" och "det skapade".
  • Att triangeln är omgiven av en sol skall uttrycka att livet i sin högsta analys är absolut ljus.
  • Att strålarna framträder i korsform visar att den fullkomligaste manifestationen är kärlek.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4.