Stjernesymbol i menu


Symbol 50
Instinktuniversumet – instinktatomen eller instinktsolsystemet

Sammanfattning av symbol 50 - Instinktuniversumet – instinktatomen eller instinktsolsystemet


Vi ser ett system med en atom eller ett kraftcentrum, genom vilket det går en medvetandeenergi, i detta fall instinktenergin.

På det materiella planet samlar sig instinktenergin i en instinktatom (röd färg). Sådana atomer med sina elektroner eller planeter bildar muskulatur och hud. Instinktatomerna hålls vid liv genom den medvetandekraft vi kallar instinkten, och som befordrar alla automatfunktioner.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.