Stjernesymbol i menu


Symbol 51
Tyngduniversumet – tyngdatomen eller tyngdsolsystemet

Sammanfattning av symbol 51 - Tyngduniversumet – tyngdatomen eller tyngdsolsystemet


Symbolen visar en atom för tyngdenergi (orange färg). Genom denna atom går den energi som har med vrede, bitterhet och hat att göra, men den har också med kraft att göra. Sådana atomer bygger upp matsmältningsområdet, alltså det som hör till den dräpande principen. Matsmältningen är av dräpande natur. Den mat vi intar består av liv som är inkarnerat i kroppar, och matsmältningen har till uppgift att bryta ner födan för att det själsliga liv som finns i den skall kunna tas upp som näring. Matsmältningssystemet är uppbyggt av tyngdatomer. Den funktion som äger rum i form av matsmältning befordras alltså genom den kraft som kommer från vårt eget medvetande,  från de tankar vi sänder ut mot andra.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.