Stjernesymbol i menu


Symbol 59
Tyngdenergins intrång i känsloområdet

Sammanfattning av symbol 59 - Tyngdenergins intrång i känsloområdet


Symbolen visar tyngdenergins intrång (orange färg) i känsloområdet (gul färg). En hel del tyngdatomer från matsmältningsområdet har trängt in i blodområdet, in i lungsystemet, där det sker explosioner och det uppstår sjukdom, t.ex. lunginflammation.  Då tyngdatomer inte är avsedda att vara tillsammans med känsloatomer, sker explosioner. När vi ser det hela nerifrån mikrokosmos, ser vi denna reaktion som en världsbrand. Vi ser ett lungområde som framträder i ett allvarligt tillstånd av inflammation.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.