Stjernesymbol i menu


Symbol 61
Känsloenergins intrång i instinktområdet

Sammanfattning av symbol 61 - Känsloenergins intrång i instinktområdet


Symbolen visar hur känsloenergi (gul färg) tränger in i instinktområdet (röd färg). Både instinktenergin, som ju arbetar mycket automatiskt, och känsloenergin är närvarande i vårt medvetande och har förbindelse med vår tanke. På primitiva stadier leds det hela av instinkt, men hos människorna leds mycket med hjälp av förstånd och tanke. Den mikrovärld som vi ser på symbolen är underlagd människans tanke.

När ett stjärnsystem från känsloområdet tränger in i muskulaturen sker  kollisioner och sjukdom uppstår. Det kan uppstå bölder, sår, gikt och mycket annat.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.