Stjernesymbol i menu


Symbol 62
Intuitionsenergins intrång i känsloområdet

Sammanfattning av symbol 62 - Intuitionsenergins intrång i känsloområdet


Symbolen visar hur intuitionsenergin (blå färg) har trängt in i känsloenergins område (gul färg). Det sker genom att människorna utvecklar intuitionen på konstlad väg. Det kan inträffa när hon försöker få kosmiska glimtar, t ex genom allt för mycket meditation. Man kan mycket väl meditera och tänka sig in i ett extastillstånd,  i de höga tankearterna, så att man får en ljusglimt eller en kontakt med de högsta krafterna. Därigenom uppstår explosioner eller kortslutningar, eftersom man inte tål det, för att man ännu inte är mogen för det. Det resulterar i att det uppstår en själslig förvirring och känslolivet kan bli helt förstört. Det kan sedan leda till svaghet i organismen. Människan kan tro att hon är Kristus eller Gud själv, att hon ska frälsa världen. Hon kan få många tokiga takar – alltsammans baserat på storhetsvansinne. Det sker alltså genom en överdimensionerad intuition som uppstår genom allför mycket meditation.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.